Follow Tiendientu on Telegram

Nhà quản lý đầu tư Cryptocurrency tìm kiếm 400 triệu USD cho quỹ mới

Satoshi Nakatomoon 07/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Người quản lý đầu tư Cryptocurrency, Tim Enneking, đang tìm cách huy động 400 triệu USD cho một quỹ mới. 
Các hồ sơ đăng ký mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy Enneking đang tung ra “Quỹ Tài Sản Crypto“, đăng ký tại bang Delaware. theo báo cáo CNBC.
Theo ghi chép cho thấy không có doanh số cổ phần nào trong quỹ đã được thực hiện. Số tiền tối thiểu yêu cầu của nhà đầu tư mua được một cổ phần là 5.000 USD.
Enneking nói với CNBC rằng quỹ này sẽ nhằm vào việc đầu tư vào một tập hợp các tài sản số và Blockchain. Ông cũng nói rằng ngay khi quỹ thành lập, ông đã nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư và nhiều tổ chức muốn có được cổ phần trên thị trường này.
Xem thêm:
                      Aragon hợp tác với 0x
ViDo – tiendientu.org
coindesk – 7.6.2017

Video tham khảo
 

Follow Tiendientu on Telegram