Follow Tiendientu on Telegram

Nhà sản xuất ứng dụng UPI mang công nghệ Ripple về Ấn Độ

Quyết Huỳnh 17/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Chấp nhận thay đổi là khó khăn, nhưng điều đó cần thiết để chúng ta tiếp tục di chuyển về phía trước. Một thay đổi mà thế giới hiện đang quan tâm là công nghệ Ripple. Nhắm vào khoảng cách giữa công nghệ tài chính truyền thống và công nghệ Blockchain, Ripple đã thành công trong việc tạo ra nhiều tiến bộ ở Châu Á. Và bây giờ, công nghệ này đang thiết lập để đi vào tiểu lục địa Ấn Độ.

Theo các phát triển gần đây nhất, Tập đoàn Thanh toán Quốc Gia Ấn Độ (NPCI), một tổ chức startup ở Mumbai được RBI và hiệp hội Ngân Hàng Ấn Độ (IBA) hướng dẫn và quảng bá như là một tổ chức cho tất cả các khoản thanh toán bán lẻ ở Ấn Độ và đang tạo ra ứng dụng UPI, là ứng dụng có khả năng đem Ripple về Ấn Độ.

Đối với những người lãnh đạo thì Ripple là một công nghệ tài chính phân tán cho phép các ngân hàng để gửi thanh toán quốc tế theo thời gian thực. Ripple đã có một bước tiến lớn trong một khoảng thời gian ngắn vì giúp các ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ thanh toán toàn cầu nhanh hơn, chi phí thấp hơn, đáp ứng yêu cầu với bất kỳ quy mô thanh toán nào và tạo ra nhiều cơ hội có thu nhập mới, giảm chi phí xử lý và tổng thể tốt hơn cho khách hàng.

Ripple được xây dựng xung quanh một giao thức mở, trung lập (Giao thức Interledger hoặc ILP) để thực hiện thanh toán phân quyền ở các sổ cái và mạng khác nhau trên toàn cầu. Ripple cung cấp một dòng chảy thanh toán bảo mật end-to-end,không thay đổi được giao dịch và sự dư thừa thông tin. Được thiết kế để phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của ngân hàng, Ripple được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về rủi ro, sự riêng tư và nguyên tắc.

Thanh toán số ở Ấn Độ đã thấy một sự gia tăng lớn. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, những giải pháp này vẫn mang công nghệ lạc hậu và không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đây là điểm mà công nghệ Blockchain đem đến nhiều cải thiện.

Ngoài NPCI, nhiều ngân hàng Ấn Độ cũng tham gia đàm phán với Ripple để đưa công nghệ này đến Ấn Độ. Mục đích chính là giúp chuyển khoản giữa các tài khoản toàn cầu an toàn và nhanh hơn bao giờ hết. Điều này làm cho Ripple trở nên thú vị vì thực tế nó hoạt động mà không phải là một phần của một mạng lưới thanh toán.

Bất kỳ tổ chức nào quan tâm đến Ripple đều có thể sử dụng công nghệ này. Rõ ràng đây là lý do tại sao công nghệ này đã thu hút sự quan tâm của các ngân hàng Ấn Độ.

Ripple là một công ty startup có các văn phòng ở San Francisco, New York, London, Luxembourg và Sydney.

Một sẽ phải đợi và xem để tìm hiểu xem liệu Ripple có thành công ở Ấn Độ tương tự những gì nó đã đạt được ở Châu Á hay không. ?

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org
indianweb2 – 17.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram