Follow Tiendientu on Telegram

DeFI - Decentralized Finance

Nhà sáng lập Curve (CRV) kiểm soát 71% quyền biểu quyết giao thức

Tris 24/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Curve, Michael Egorov, hiện kiểm soát 71% quyền biểu quyết quản trị của giao thức.

Trong một nỗ lực được cho là nhằm hạn chế quyền biểu quyết trên 50% của giao thức yEarn, Egorov, đã “phản ứng quá mức” và khóa nhiều CRV hơn dự định, khiến cán cân quyền lực xoay chuyển về phía có lợi cho mình.

Để bỏ phiếu cho các đề xuất giao thức Curve, những người nắm giữ (holder) CRV phải khóa token của mình trong giao thức và nhận lại token veCRV. veCRV đại diện cho quyền biểu quyết của một người trên Curve. Người dùng có thể khóa token của mình trong các khoảng thời gian khác nhau. Người dùng khóa token càng lâu thì sẽ có càng nhiều quyền biểu quyết hơn.

“Vì phần thưởng của người sáng lập cao hơn đáng kể so với pool thanh khoản và những người dùng khác, vì vậy, việc bỏ phiếu bây giờ là vô nghĩa.” Nhà sáng lập yEarn, Andre Cronje bình luận trên Twitter.

Nhóm Curve đang khuyến khích các holder khóa CRV để mang lại sự cân bằng cho hệ thống bỏ phiếu. Hiện tại, chỉ có 6,7% tổng nguồn cung CRV đang lưu hành (circulating supply) là được khóa để bỏ phiếu.

Follow Tiendientu on Telegram