Follow Tiendientu on Telegram

Nhật Bản: sàn giao dịch crypto Bitbank bắt đầu cho trading XRP

Satoshi Nakatomoon 26/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Sàn trao đổi crypto tại Nhật Bản đã công bố ngày 25.5.2017, Ripple (token XRP) đã được kích hoạt trên nền tảng này. Cặp XRP/JPY đã được thêm vào như là một Altcoin thứ hai được bổ sung vào sàn trao đổi tiền tệ ảo tại Bitbank. Altcoin đầu tiên được niêm yết là Litecoin, đã bổ sung cách đây vài tuần.

Ethereum sẽ là Atcoin kế tiếp được niêm yết.
Bitbank là sàn trao đổi duy nhất trong nước cho phép các giao dịch và gửi tiền/rút tiền thông qua XRP sẽ hỗ trợ đầy đủ API giao dịch.
Ngoài ra, trong lần kỷ niệm việc phát hành, một chiến dịch 736.000 USD ưu đãi cho các giao dịch đã được khởi sướng nhằm cải thiện tính thanh khoản của các giao dịch XRP và kéo dài từ ngày 1.6 – 1.9.
Mỗi ngày trong ba tháng trong chiến dịch này, số lượng XRP tương đương với 800 USD sẽ được trao cho các khách hàng nằm trong top 5 có khối lượng giao dịch trên thị trường XRP/JPY của ngân hàng Bitbank, theo cách thức phân phối theo tỷ lệ.

Jack – tiendientu.org 

cryptoninjas – 26.5.2017

Video tham khảo

Follow Tiendientu on Telegram