Follow Tiendientu on Telegram

Nhật Bản sẽ thử nghiệm các đề án Chính phủ trên Blockchain trong năm nay

Satoshi Nakatomoon 30/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Theo một báo cáo ngày hôm nay tại Nikkei, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm một hệ thống dựa trên Blockchain để xử lý hồ sơ thầu của chính phủ trong năm tài chính này cho đến tháng 3 năm 2018.
Quá trình đấu thầu như sau : chính phủ phát hành thông báo cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn trong khu vực tư nhân và mời thầu cho một loạt các dự án. Bộ Truyền thông và IA của Nhật Bản thông báo: “Thay vì phải nộp hồ sơ thu thuế và các giấy tờ cần thiết khác cho các cơ quan khác nhau, cơ quan phát hành hồ sơ dự thầu sẽ có thể thu thập thông tin điện tử”.
Nikkei trích dẫn các quan chức Nhật Bản như nêu rõ: các hệ thống tập trung hiện tại duy trì rất tốn kém do chi phí liên quan đến an ninh mạng. Hơn nữa, còn có rủi ro về vi phạm dữ liệu thậm chí còn hạn chế các thông tin hiện đang được chia sẻ với giữa các cơ quan.
Tính minh bạch và tính thống nhất là những đặc điểm cốt lõi của công nghệ Blockchain và không khó hiểu tại sao chính phủ Nhật lại đang sử dụng công nghệ tiên tiến này để chia sẻ và ghi dữ liệu. Trong một dự án riêng biệt, chính phủ đang nỗ lực thống nhất tất cả các tài sản cũng như việc đăng ký đất đai trên toàn bộ đất nước thành một sổ cái duy nhất trên Blockchain. Hiện tại, có khoảng 230 triệu lô đất và 50 triệu tòa nhà được đăng ký tại các thành phố, bộ phận đất đai và phòng công lý ở địa phương. Thử nghiệm sẽ bắt đầu tại một số thành phố được lựa chọn vào mùa hè năm 2018 trước khi triển khai trên toàn quốc trong vòng 5 năm.
Năm 2018, sau khi thử nghiệm hai dự án thí điểm này, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ công bố lộ trình đưa ra kế hoạch hợp nhất công nghệ Blockchain vào các hệ thống quản trị điện tử theo một hướng phân cấp rõ ràng.
Đọc thêm:
 [Nguồn: Cryptocoinnews- 30.6.2017] 
 ViDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram