Follow Tiendientu on Telegram

Nhóm R3 với Intel sẽ thúc đẩy Blockchain tài chính Corda

Quyết Huỳnh 13/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Công ty phần mềm doanh nghiệp R3 đã tuyên bố đang hợp tác với Intel để tăng cường sự riêng tư và bảo mật dữ liệu cho Corda, nền tảng công nghệ phân đoạn tài chính (DLT).

Phương pháp tiếp cận của Corda đối với sự riêng tư và bảo mật dữ liệu là vô song trong không gian Blockchain, vì Corda chỉ gửi dữ liệu cho những người “cần biết”. Tính năng độc đáo của Corda xuất hiện từ yêu cầu của các tổ chức tài chính cần đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch và các thoả thuận trong khi vẫn thu được lợi ích của một cơ sở hạ tầng sổ cái phân phối chia sẽ.

Sự hợp tác này tăng cường về quyền riêng tư của Corda bằng cách hỗ trợ các nhân tố chính trong bộ công cụ bảo mật và riêng tư của Intel, và nhóm R3 sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao chức năng của Corda trong những lĩnh vực này. Cộng đồng tài chính Corda đang chào đón những đổi mới này là quan trọng đối với cả hai tổ chức trong việc thông qua việc áp dụng Blockchain.

Mike Hearn, Kỹ sư nền tảng của R3, bình luận:

“Với việc hợp tác với Intel, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho người sử dụng Corda nhiều tính năng hàng đầu hơn khi chúng tôi tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn về tính riêng tư của dữ liệu DLT. Corda giải quyết nhiều vấn đề được xác định bởi các thành viên trong 80 cộng đồng trên toàn cầu, nhưng sự riêng tư của giao dịch là rào cản hàng đầu trong triển khai vào thế giới thực”.

“Chúng tôi rất vui khi được phát triển các giải pháp mới cho vấn đề này bằng cách hợp tác với Intel.”

David Rutter, CEO của R3 nhận xét:

“Intel là đối tác hoàn hảo của Corda. Nền tảng này đã được phát triển để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của ngành công nghiệp, với các lựa chọn thiết kế như cách tiếp cận duy nhất đối với riêng tư và bảo mật dữ liệu, trở thành giải pháp DLT phù hợp duy nhất cho các quy định của thị trường tài chính”.

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org – 13.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram