Follow Tiendientu on Telegram

Node40 Balance hiện đang hỗ trợ cho Dash PrivateSend

Satoshi Nakatomoon 19/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
NODE40, nhà cung cấp hosting và accoting trên nền tảng Blockchain công bố việc hỗ trợ kế toán cho các giao dịch Dash PrivateSend với phần mềm NODE40 Balance. Cho đến bây giờ, những người dùng muốn tận dụng tính năng PrivateSend ở cấp độ giao thức của Dash không thể tính toán chính xác được lợi nhuận và lỗ trên các giao dịch PrivateSend.
PrivateSend là một tính năng quan trọng, tạo ra các điều kiện cho các tài sản có thể hoán đổi. Các giao dịch PrivateSend cho phép người dùng silo mỗi giao dịch, sẽ không thể xây dựng một bộ hồ sơ giao dịch gắn liền với người dùng cụ thể. Điều này sẽ được thực hiện trong khi vẫn viết các giao dịch trên Blockchain của Dash.
NODE40 hỗ trợ các giao dịch PrivateSend giữ nguyên lịch sử giao dịch trong khi vẫn tuân thủ các quy định về thẩm quyền thuế.
NODE40 Balance (hiện có phiên bản Beta) có sẵn cho người dùng Dash và sẽ tích hợp cho người dùng Bitcoin vào cuối năm 2017.
Balance thiết lập một tiêu chuẩn mới về sự chính xác và đơn giản trong tính toán lợi nhuận, lỗ trong mỗi giao dịch vào mỗi năm và được viết tất cả vào IRS dưới dạng mẫu Form 8949 và gắn vào người dùng.
 
Xem thêm:
Jack – tiendientu.org
cryptoninjas – 19.6.2017
Follow Tiendientu on Telegram