Follow Tiendientu on Telegram

Phần mềm Microsoft Office nâng cấp chứng nhận Blockchain Bitcoin

Satoshi Nakatomoon 14/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Người dùng Microsoft Office hiện tại có thể tạo ra các tập tin bất biến với sự trợ giúp từ Bitcoin Blockchain. Vào ngày 10.4.2017, một chứng nhận tài liệu Blockchain và ứng dụng xác minh gọi là Stampery đã được bổ sung vào Microsoft Office của người không lồ công nghệ Microsoft Office.

Microsoft Office Add-on là một tính năng chứng nhận Bitcoin Blockchain

Microsoft đã và đang hỗ trợ các ứng dụng có liên quan đến Bitcoin trong vòng một khoảng thời gian. Hiện nay, kỹ sư của công ty – Ville Rantala đã thông báo về việc hoàn thành add-in tên gọi Stampery Blockchain cho bộ ứng dụng Microsoft Office. Về cơ bản, người dùng có thể xác nhận và xác minh các tài liệu sử dụng Blockchain BitcoinEthereum. Kỹ sư của Microsoft tin tưởng rằng các tổ chức và cá nhân cần lưu và bảo vệ các tài liệu quan trọng mỗi ngày. Các chứng nhận và xác nhận bất biến rất quan trọng với tính minh bạch của tài liệu hợp pháp và các bản hợp đồng cũng như không thể bị thao túng, Rantala cho biết.

Sự thay thế dựa vào một thực thể đơn (Thương mại, công chúng, chính phủ,…) để giữ những bằng chứng nhận dạng an ninh là tạo ra một hash của tài liệu và gửi nó đến Blockchain, như Bitcoin,” kỹ sư cao cấp của Microsoft, Rantala chia sẻ. “Một khi dữ liệu Hash hiện đã ở trên Blockchain, tài liệu không thể bị thay đổi và không xác thực với Hash. Điều này tiếp cận đến cả tính riêng tư và sự tồn tại của dữ liệu cho các mục đích trong tương lai.”

Cách chương trình Stampery sử dụng trên Office

Việc chứng thực và xác minh không cần thoát khỏi ứng dụng Office

Rantala của Microsoft nói rằng họ đang vận hành API để giới thiệu add-in Stampery cho Microsoft Office và Outlook mà không cần thoát khỏi chương trình. Điều này có nghĩa khả năng xác thực và chứng nhận trên add-in Blockchain có thể được tìm thấy trong Toolbar của phần mềm. Blog của kỹ sư này đã đăng các thông tin chi tiết về việc vận hành với sự tương tác người dùng trên nền tảng.

* Certification: Nhấn vào nút Certification sẽ gọi công cụ JavaSript trong Office. Công cụ này sẽ rã tài liệu và gửi sha256 hash đến server Node.js như REST call, nên tài liệu này sẽ không bao giờ thoát khỏi Office. Server Node.js hoạt động như dịch vụ ứng dụng Azure và giữ bản sao của hash cho việc xác nhận tiếp theo trước khi gọi Stampery API với hash. Dịch vụ Stampery sau đó sẽ lấy các hash và đặt vào blockchain Bitcoin hoặc Ethereum công cộng.

* Verification: Nhấn vào nút Verification sẽ gọi công cụ JavaSript trong Office lần nữa, sẽ rã tài liệu và gửi hash đến server Node.js như REST call. Server Node.js sẽ gọi Stampery API để truy cập vào hash nguyên thủy của tài liệu từ cả hai Blockchain.

Nút verify and Certify có thể truy cập tới ứng dụng Office dù thoát khỏi ứng dụng

Giải pháp chứng thực cho các cá nhân và doanh nghiệp

Rantala tin rằng việc bổ sung Stampery vào nền tảng Office sẽ cho phép người dùng thực hiện các cách thức an toàn hơn cho việc lưu trữ tài liệu. Hơn thế nữa, kỹ sư của tập đoàn công nghệ này nghĩ rằng các khách hàng doanh nghiệp sẽ tìm thấy tính năng rất hữu ích có thể bảo đảm tính xác thực của các tài liệu quan trọng. Việc tạo ra trong Microsoft Offfice 1988 là một trong những bộ phần mềm văn phòng phổ biến nhất trong các tổ chức và các doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Mã cho add-in Stampery Office là nguồn mở, và giao thức này có thể được xem lại trên Githup. “Người dùng nên được phép xem các tài liệu được gửi đến họ mà được ký hoặc đóng dấu, sau đó xác nhận hoặc chứng thực” Rantala giải thích.

Tia – tiendientu.org
news.bitcoin – 14.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram