Follow Tiendientu on Telegram

Giá tiền điện tử hôm nay

Phân tích giá tiền điện tử (28/11): Giá Bitcoin có cơ hội hồi phục đến $8.000

Abraham 28/11/2019

Follow Tiendientu on Telegram

logo-izichain Hiện xu hướng của thị trường tiền điện tử là tiếp diễn kênh giảm giá trong trung và dài hạn chưa có dấu hiệu về việc tăng giá bền vững trong dài hạn. Trong xu hướng này sẽ có các đợt tăng giá nhỏ lẻ trong xu hướng ngắn khấy động thị trường, đây là cơ hội cho cả nhà đầu tư ngắn hạn kiếm lời và nhà đầu tư dài hạn cơ cấu lại danh mục.

Nhận định xu hướng về thị trường tiền điện tử

1. Giá Bitcoin (BTC)

tiendientu.org-phan-tich-tien-dien-tu-2811-1

tiendientu.org-btc-2811-2

Giá Bitcoin hiện tại:

Với lực mua vào xuất hiện sau đợt bán tháo đã đỡ lấy giá Bitcoin (BTC) từ ngưỡng HT trong trung hạn là $6,600 về mức trên ngưỡng HT ngắn hạn $7,200 cho thấy một đợt hồi nhẹ sau một chuỗi ngày thị trường bị bán liên tục sau khi rớt khỏi ngưỡng $8,800.

Đây như là cơn mưa rào trong ngày hạn đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, nếu không có yếu tố nào gây thay đổi quá nhiều lên thị trường thì khả năng đợt hồi này sẽ có thể tiến lên tiệm cận vùng $8,000 hoặc trong khoảng giá trị $8,000-8,800. tiền điện tử

Xét trong trung hạn thì hiện chưa có dấu hiệu đầy đủ về thay đổi xu hướng nên khả năng là thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm giá trước đó. Nếu giá có thể giữ vững trên ngưỡng $8,500 trong tháng tới thì có khả năng sẽ hình thành dấu hiệu xác nhận đảo chiều trong trung hạn.

Trong xu hướng ngắn hạn, BTC có thể dao động quanh vùng $7,200-7,700.

Khuyến nghị đầu tư:

  • Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua vào vùng $7,200 và bán ra ở vùng giá quanh $7,700.
  • Nhà đầu tư dài hạn nên quan sát tín hiệu dài hạn về tín hiệu đảo chiều trong trung hạn.

2. Giá Ethereum (ETH)

tiendientu.org-phan-tich-tien-dien-tu-2811-3

tiendientu.org-eth-2811-4

Giá Ethereum hiện tại:

Ethereum (ETH) đã giữ thành công mức giá trên ngưỡng HT $146 và khả năng có thể sẽ giữ vững trên vùng này trong tuần. Tuy vậy với tim nến giao dịch cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán khiến thị trường vẫn chưa sẵn sàn cho việc tăng giá và thách thức lại vùng $164 trước đó. Xác suất xảy ra việc phá vỡ ngưỡng KC này trong ngắn hạn là khó xảy ra. tiền điện tử

Với các dữ liệu hiện tại xét trong trung hạn việc giá rớt dưới ngưỡng $122 là có thể xảy ra, tuy vậy trước đó sẽ có các đợt hồi tăng trở về các vùng KC như $164 hoặc $180 nhằm kiểm tra lại các mốc trước đó của thị trường.

Trong ngắn hạn ETH có thể dao động quanh vùng $146-164.

Khuyến nghị đầu tư:

  • Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua quanh vùng $146 và bán quanh vùng $160-164.
  • Hiện tại, nhà đầu tư dài hạn không nên mở vị thế mua khi thị trường vẫn đang dò đáy trong trung và dài hạn và canh các đợi hồi cơ cấu lại danh mục khi thị trường đang trong đợt hồi nhẹ.

Một số khuyến nghị đầu tư chung cho thị trường tiền điện tử

NĐT ngắn hạn có thể đầu tư tại các vùng HT KC như phân tích phía trên.

NĐT dài hạn nên tiếp tục quan sát sự quay trở lại của dòng tiền trong xu hướng trung và dài hạn.

tiendientu.org-phan-tich-tien-dien-tu-2811-5

Hiện xu hướng của thị trường tiền điện tử là tiếp diễn kênh giảm giá trong trung và dài hạn chưa có dấu hiệu về việc tăng giá bền vững trong dài hạn. Trong xu hướng này sẽ có các đợt tăng giá nhỏ lẻ trong xu hướng ngắn khấy động thị trường, đây là cơ hội cho cả nhà đầu tư ngắn hạn kiếm lời và nhà đầu tư dài hạn cơ cấu lại danh mục.

BTC hiện đang kiểm tra vùng HT trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nhỏ lẽ vẫn hy vọng vùng này có thể trụ vững trong thời gian tới. Nếu xét trong trung hạn khả năng đánh thủng vùng này vẫn thể xảy ra và khi đó vùng $6,000-6,600 sẽ là vùng HT mới trong trung hạn.

Khuyến cáo

Bản tin này chỉ nhằm cung cấp thông tin và những ý kiến chỉ dành cho mục đích tham khảo.

Những quan điểm được đề cập trong bản tin này phản ánh những quan điểm của chuyên viên phân tích dựa trên các thông tin và dữ liệu sẵn có; và chuyên viên phân tích đã, đang và sẽ không có bất kỳ sự bồi thường nào trực tiếp và gián tiếp liên quan đế những khuyến nghị hoặc quan điểm được đưa ra trong bản tin này.

Mọi thông tin trong bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không có ý định và mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Nó không được phân tích như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hay bán bất kỳ những sản phẩm tài chính. Thông tin và những lời bình luận không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại sản phẩm tài chính nào hay những phương tiện đầu tư khác. Nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của mình.

Follow Tiendientu on Telegram
coinvietnam.com