Follow Tiendientu on Telegram

Reddit có đang cấm liên kết Link đến LocalBitcoin?

Satoshi Nakatomoon 11/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Bài đăng gần đây trên Bitcoin subreddit đã gây ra những suy đoán rằng Reddit đang cấm link đến LocalBitcoin, 1 trong những cách thức giao dịch Bitcoin an toàn và chủ yếu trên nền cơ bản P2P.
Theo như người dùng BashCo, vấn đề vẫn đang diễn ra:

“Từ “Từ chối” có thể quá mạnh ở đây. Đầu tiên tôi chỉ gửi tin nhắn cho họ vào ngày 4 tháng 4, cộng thêm 1 lời nhắc nhở vào cuối tuần. Vẫn không nhận được hồi âm, nhưng họ vẫn thường trả lời rất chậm. Tôi sẽ cho họ thêm vài ngày nữa”.

Bài đăng đã đưa ra các bằng chứng rằng liên kết đến LocalBitcoin không được hiển thị. 1 người kiểm duyệt của r/Bitcoin đã cố gắng đăng tải trên whitelist với said link, nhưng chúng vẫn không xuất hiện. Người dùng Frankenmint, đang là người kiểm duyệt của r/Bitcoin, đã thực hiện nhiều lần nhất. Đây cũng là người gửi bằng chứng để khiếu nại rằng đây không phải là 1 quyết định của cộng đồng.
Thật trớ trêu, r/LocalBitcoin vẫn có thể xuất hiện. Subreddit này có ít hơn 1,000 người dùng khi so sánh với hơn 100,000 của r/Bitcoin. Đáng chú ý là bản mô tả của subreddit, “LocalBitcoin.com” không phải là link, mà chỉ là 1 từ.

Reddit vẫn chưa phản hồi câu hỏi về vấn đề này

Reddit không áp dụng cách tiếp cận chuyên quyền đối với việc kiểm soát nội dung. Khi âm mưu “Pizzagate” đã đạt đến cơn sốt vào năm ngoái, 1 lệnh cấm của subreddit và thảo luận về vấn đề này được thực hiện trên website. Trong suốt thời gian đó, CEO Steve Huffman đã công bố về việc sửa chữa các bài viết có hại hướng đến ông. Câu chuyện này đã làm tăng các cuộc tranh luận về “sự kiểm duyệt trên tài sản riêng tư”.
Các công ty như Reddit phải có những phán đoán cẩn trọng khi làm việc với vấn đề tự do ngôn luận. Với quan điểm này, quá ít sự tiết chế sẽ làm giảm giá trị cảm nhận của cộng đồng. Tương tự, quá nhiều sẽ làm ngộp khả năng của nền tảng. Bản thân Subreddit vẫn đang đấu tranh trong vấn đề này. Lí do r/btc và r/Bitcoin tồn tại đông thời với nhau là 1 số người dùng của r/Bitcoin cảm thấy ý kiến của họ đã đang vượt quá sự tiết chế cân bằng.
Tất cả điều này là để nói rằng nếu Reddit đã nhận được những khiếu nại đa chiều từ người dùng, dù có giá trị hay không, về việc bị lừa gạt vấn đề LocalBitcoin, hoặc điều gì đó tự nhiên, không ngạc nhiên đó là chất xúc tác trong vấn đề cấm LocalBitcoin, và chúng ta có thể tin rằng điều này sẽ được giải quyết. Đây cũng là về nỗ lực hợp tác của những đối thủ như Paxful, nhưng có vẻ như không đúng như vậy do thế giới Bitcoin, nơi những bước đi thường xuyên có rủi ro và những người trong đó luôn bị gièm pha.

[Crypto.news – 11.4.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram