Follow Tiendientu on Telegram

Ripple có thể giúp các ngân hàng đánh giá chi phí thanh toán qua biên giới của họ

Satoshi Nakatomoon 09/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 Báo cáo thanh toán toàn cầu năm 2015 của McKinsey cho biết số lượng thanh toán toàn cầu vào năm 2015 là 30,3 nghìn tỷ USD và dự kiến sẽ tăng 6% mỗi năm trong 5 năm tới. Có thể hiểu rằng  đây là sự gia tăng quan trọng cho nhiều ngân hàng để có thể biết rõ được chi phí cuối cùng của họ đối với các khoản thanh toán sang nước ngoài. Nhiều khách hàng của Ripple đã bày tỏ rằng đây không phải là một vấn đề đơn giản, đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra mô hình chi phí. Nó được thiết kế đặc biệt để giúp các ngân hàng hiểu được cấu trúc chi phí của họ và làm cách nào mà Ripple có thể giúp họ vượt qua sự thiếu hiệu quả hiện tại.

Với mô hình chi phí mới của Ripple, các ngân hàng có thể dễ dàng nhập số lượng giao dịch và chỉ số hoạt động để nhận được phân tích chi phí tùy chỉnh. Phân tích chi phí chia nhỏ chi phí cho mức thanh toán cho mỗi lần thanh toán và cho cả hệ thống hiện tại của ngân hàng nếu nó sử dụng Ripple.

Phân tích này bao gồm một cấu trúc chi phí thể hiện khối lượng và số liệu giao dịch của ngân hàng so với trung bình toàn cầu. Sự phân tích chi phí giữa xử lý thanh toán, kho bạc và đối chiếu cũng được hiển thị với nhà cung cấp hiện tại của ngân hàng và những gì sẽ xảy ra với Ripple. Với các phân tích này, các ngân hàng có thể dễ dàng ước tính mức tăng hiệu quả mà nó có thể đạt được khi sử dụng Ripple để thanh toán quốc tế.

Giải pháp của Ripple được thiết kế để giảm tổng chi phí thanh toán, cho phép các ngân hàng giao dịch trực tiếp và với sự chắc chắn trong thời gian thực để giải quyết. Bằng cách nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có, Ripple tăng hiệu quả xử lý đầu cuối và cuối cùng cho phép các ngân hàng tạo ra các mô hình kinh doanh mới hiệu quả kinh tế thông qua chi phí thấp hơn. Nhưng bao nhiêu? Chúng tôi ước tính gần 60% chi phí  tiết kiệm với mức thanh toán trung bình là 500 đô la.

Cuối cùng, tiết kiệm chi phí chỉ cho biết một nửa câu chuyện – lợi ích thực sự của Ripple bắt nguồn từ các sản phẩm và dịch vụ giao dịch chất lượng cao cho phép các ngân hàng phục vụ khách hàng mới, trường hợp sử dụng mới và thị trường mới.

[ripple – 9.3.2017]
ThuyDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram