Follow Tiendientu on Telegram

Ripple sẽ nâng cấp nền tảng Ripple Consensus Ledger

Satoshi Nakatomoon 14/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
 
Ripple, một cryptocurrency và giao thức cơ bản của Ripple đã tạo ra các làn sóng lớn trong việc cải tiến cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Ripple Consensus Ledger đang được sử dụng bởi các ngân hàng hàng đầu và các tổ chức tài chính khi khám phá ra tiềm năng và ứng dụng của công nghệ Blockchain Ripple vào hoạt động. Trong một bài báo gần đây, Ripple đưa ra thông tin về việc cải tiến Ripple Consensus Ledger (RCL) để làm nó phù hợp hơn cho các ứng dụng trong doanh nghiệp.
Nền tảng Ripple ra mắt từ năm 2012, và cơ chế đồng thuận cơ bản của Ripple được dự đoán là một thế hệ kế tiếp, thay thế cho cơ chế đồng thuận PoW (Proof-of-work) trong Bitcoin. Một trong những đặc điểm chính để phân biệt nền tảng cryptocurrency từ các mạng lưới là khía cạnh phân quyền. Tuy nhiên, Ripple, theo cách riêng của mình, đã không tập trung vào phân cấp cho nền tảng. Nhưng ngày càng nhiều ngân hàng chấp nhận ngày càng tăng nên bắt buộc Ripple xem xét lại các tính năng cốt lõi, cố gắng làm hệ thống tốt hơn.
Ripple có hai chiến lược phân cấp nền tảng Ripple Consensus Ledger. Đầu tiên, đa dạng hóa xác nhận của giao thức. Cách tiếp cận này giúp Ripple loại bỏ hay giảm thiểu rủi ro “single poin of failure – điểm chủ yếu gây ra thất bại”. Hiện, Ripple có 25 node kiểm chứng, và có kế hoạch tăng thêm và đa dạnh hóa danh sách các nhà cung cấp “sự kiểm duyệt”. Kế hoạch này có liên quan tới nhiều tính chất, vị trị địa lý và sự hỗ trợ từ các phần mềm. Những nhà cung cấp “sự kiểm chứng” mới sẽ được đội ngũ phát triển theo dõi chặt chẽ để có tỷ lệ đồng thuận cao, xác minh thời gian hoạt động cho nhận dạng và chứng thực công khai.
Chiến lược cuối là thêm các trình kiểm chứng cho Unique Node Lists, chuyển sự chấp nhận độ tin cậy của thông tin giao dịch qua những người tham gia network. Các node “tin cậy” này sẽ xác thực các giao dịch, cho phép/phủ quyết các sửa đổi, phí … trong network. Ripple có kế hoạch thay thế cấu hình hệ thống mặc định và đề nghị các node bên thứ ba xác nhận Unique Node Lists. Các node bên thứ ba được lựa chon dựa trên các tiêu chí đánh giá trong chiến lược đầu tiên.
Với một sổ cái đồng thuận được nâng cấp, Ripple dự tính sẽ vượt qua Bitcoin khi nói đến tốc độ, bảo mật, và hiệu quả trong giao dịch và bảo trì network. Những tính năng này dự tính sẽ cải thiện hơn nữa vị thế của giao thức Ripple trong cộng đồng tài chính toàn cầu.

Jack – tiendientu.org

bitnewsbot – 14.5.2017
Follow Tiendientu on Telegram