Follow Tiendientu on Telegram

Ripple: XRP Ledger mở rộng 55 Node Validator

Quyết Huỳnh 19/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Hôm nay Ripple rất vui mừng thông báo rằng hệ sinh thái XRP Ledger đã mở rộng đến 55 node validator, tăng 120% kể từ tháng 5. Những node validator mới bao gồm Worldlink, TELINDUS-Proximus Group, Bahnhof và AT TOKYO Corporation. Những công ty và tập đoàn lớn này cũng tham gia vào mạng lưới những công ty và nhà lãnh đạo hiện tại đang dẫn đầu số lượng giao dịch trên XRP Ledger bao gồm Microsoft, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và CGI.


Tháng trước, Ripple đã chia sẻ chiến lược làm cho sổ cái XRP phân cấp nhiều hơn. Ripple cam kết tiếp tục đa dạng hóa và phân cấp node validator của hệ sinh thái XRP Ledger để tăng thêm khả năng phục hồi. Đảm bảo các ứng dụng thông qua Blockchain đều mạnh nhất để làm XRP là một loại tài sản phù hợp cho thanh toán.

Mathew Pulickel, Phó chủ tịch cao cấp của Worldlink, cho biết:

“Chúng tôi tin mạng lưới Ripple sẽ cách mạng hóa nền kinh tế thương mại trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn khởi tạo một node validator node trên XRP Ledger. Ripple và XRP sẽ có ảnh hưởng không ít tới thời gian và chi phí liên quan cho việc thanh toán xuyên biên giới.”


Ripple cũng có kế hoạch thêm validator một bên thứ ba vào danh sách những node độc quyền của XRP Ledger (Ledger’s Unique Node Lists – UNLs) trong những tháng tới. UNLs là một tập hợp con quan trọng của các node đáng tin cậy mà có thể xác nhận giao dịch, bỏ phiếu thay đổi giao thức thông qua sửa đổi, điều chỉnh phí trên sổ kế toán. trong khi Bitcoin chọn xác nhận hoàn toàn vào mining thì validator XRP Ledger được lựa chọn dựa trên hiệu suất, độ tin cậy và tính bảo mật này. Việc đánh giá một UNL cần đạt các tiêu chí sau:

• Serve topology
• Thời gian hoạt động Server, bao gồm cả khả năng ứng phó sự cố trong khoảng 24 giờ
• Tốc độ cập nhật máy chủ sau phiên bản mới
• Tỷ lệ đồng thuận mạng
• Xác nhận với Certificate Validation Extended
• Xác nhận công khai thông qua tập tin ripple.txt hoặc bản ghi DNS TXT

Video đề xuất:

Xem thêm:

Ha – tiendientu.org

ripple – 19.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram