Follow Tiendientu on Telegram

Sàn GDAX từ chối các giao dịch Bitcoin nếu kích hoạt UASF

Quyết Huỳnh 16/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 13.7, GDAX thông báo sẽ tạm ngừng các giao dịch Bitcoin nếu một Soft Fork được kích hoạt vào ngày 1.8.

Căng thẳng đang trở lại vào những ngày cuối cùng khi sắp tới 1.8, phương pháp tiếp cận UASF được kích hoạt bởi người dùng BIP148. Giá đã sụt giảm với dự đoán khi khủng hoảng thị trường đang lan rộng, và hầu hết các trang blog đều kêu gọi người dùng bắt đầu bảo vệ Bitcoin của mình trong ví cá nhân.

Với Soft Fork vào ngày 1.8 có thể dẫn đến việc tạo ra hai Blockchain, với một hỗ trợ BIP148 và một không hỗ trợ. Điều này đặt ra câu hỏi: Các sàn giao dịch crypto lớn sẽ làm gì trong trường hợp của một Soft Fork xảy ra?.

Sàn GDAX chuẩn bị cho một sự chia tách

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 13.7, sàn GDAX thông báo sẽ tạm thời đình chỉ các giao dịch của Bitcoin nhằm bảo vệ các khoản tiền của khách hàng nếu có một SortFork xảy ra. GDAX là nền tảng kinh doanh crypto thuộc sở hữu của Coinbase, hiện đang là giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới.

Theo tổng giám đốc GDAX – Adam White:

“Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự an toàn của các khoản tiền của khách hàng. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ tạm đình chỉ việc ký quỹ và thu hồi Bitcoin trên GDAX và có thể tạm dừng việc kinh doanh Bitcoin nữa. Quyết định này sẽ dựa trên đánh giá của chúng ta về các rủi ro kỹ thuật gây ra bởi một Fork, chẳng hạn như các replace attrack và các yếu tố khác có thể gây ra sự bất ổn mạng.”

Hai phút nữa đêm

UASF được thiết kế để kích hoạt Segreged Witness (SegWit), làm tăng giới hạn kích thước Block trên Blockchain bằng cách loại bỏ dữ liệu chữ ký khỏi các giao dịch Bitcoin. BIP148 đã gặp rất nhiều tranh cãi, với nhiều node tín hiệu hỗ trợ cho một giải pháp thay thế có thể được gọi là SegWit2x.

SegWit2x là một giải pháp nhân rộng kết hợp việc kích hoạt Segregated Witness với việc tăng kích thước Block lên 2MB. Segwit2x yêu cầu 80% hashpower để báo hiệu sự hỗ trợ. Nó đã đạt được sự hỗ trợ này vào đầu tháng khi tín hiệu cho SegWit2x tăng vọt lên khoảng 88%.

Tuy nhiên, tín hiệu hiện tại cho SegWit2x chỉ cho thấy ý định hỗ trợ. Báo hiệu thực tế cho SegWit2x sẽ bắt đầu vào ngày 21.7, sớm hơn một tuần trước ngày ngày 1.8.

Bởi vì các miner hứa sẽ kích hoạt SegWit2x có thể thất bại vào ngày 21.7, nhiều người khác vẫn đang báo hiệu hỗ trợ cho BIP148. Nếu các miner không hỗ trợ, thì một sự chia tách chuỗi vào ngày 1.8 có thể xảy ra.

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org
bitcoinist – 16.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram