Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch Bitcoin Trung Quốc yêu cầu xác minh tại chỗ để được rút tiền

Satoshi Nakatomoon 19/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Các quy định mới ở Trung Quốc yêu cầu công dân xác minh nhân thân của họ để gửi hoặc rút số tiền từ 50.000 nhân dân tệ trở lên khi sử dụng nền tảng kinh doanh Bitcoin Trung Quốc.

PBOC muốn chuẩn hoá các quy định và các yêu cầu xác minh danh tính đối với các sàn giao dịch Bitcoin tại Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa đưa ra những yêu cầu mới đối với các sàn giao dịch Bitcoin ở trong nước. Zhou Xuedong, giám đốc quản lý kinh doanh của PBOC, hiện đã đưa ra một bản báo cáo chống rửa tiền (AML), bản báo cáo này đã được gửi tới các sàn giao dịch để xem xét. Tuần trước, Zhou cho biết rằng các sàn giao dịch Bitcoin không được gọi là “sàn giao dịch” nữa và công bố các quy tắc AML mới, các quy tắc mà đã được gửi đến các doanh nghiệp giao dịch Bitcoin để xem xét và đề xuất các kiến nghị.

Tuần này, Zhou giải thích thêm rằng Ngân hàng trung ương muốn chuẩn hóa khuôn khổ AML đối với các sàn giao dịch hàng hóa ảo. Zhou nói với một tạp chí tài chính Trung Quốc rằng các nhà quản lý của Ngân hàng trung ương của Bắc Kinh đã nhấn mạnh hai khía cạnh quan trọng trong các quy định trong bản cáo trạng. Các quy định cơ bản bao gồm các quy định rõ ràng liên quan đến phòng ngừa rủi ro tài chính và các biện pháp kiểm soát AML. Hơn nữa, các sàn giao dịch Bitcoin được yêu cầu phải thiết lập một hệ thống nhận diện khách hàng tốt và bảo quản hồ sơ giao dịch.
Zhou Xuedong nhận xét: “Từ góc độ của việc chống rửa tiền cho thấy việc xác minh tài khoản là rất quan trọng”. “Đồng bộ hóa dữ liệu giao dịch có thể được gửi đến các cơ quan quản lý như một cơ sở để điều tra, từ các chủ nhân của dữ liệu này có thể tìm thấy thông tin rửa tiền và các giao dịch bất thường.”
 
Gửi hoặc rút 50,000 nhân dân tệ giá trị Bitcoin có thể bị yêu cầu ‘xác minh tại chỗ’.
Bài báo đang được xem xét cũng nêu chi tiết về một số quy tắc xác minh danh tính đặc biệt đáng lưu ý đối với các khách hàng gửi và rút 50.000 nhân dân tệ. Khách hàng Trung Quốc muốn đổi ngoại tệ ảo tại một sàn giao dịch cần tự mình ‘xác minh danh tính’ để nhận được “chứng nhận tại chỗ”. Quản lý của PBOC muốn các sàn giao dịch Bitcoin trong khu vực thiết lập và cải tiến Know Your Customer (KYC) (Hiểu rõ khách hàng của bạn).Các quy định trong bản cáo trạng cũng ghi nhận rằng các sàn giao dịch Bitcoin có thể sử dụng “chứng nhận bằng video từ xa” để đảm bảo việc nhận dạng khách hàng. Phóng viên của tờ báo từ Trung Quốc cho biết một số sàn giao dịch đã thực hiện phương pháp xác minh video trong tháng này. Tạp chí tài chính Trung Quốc cũng giải thích về khía cạnh “chứng nhận sự hiện diện” của bản cáo trạng là một chi tiết mới được thảo luận trong ngành này, nơi mà khách hàng phải xuất hiện trực tiếp tại trụ sở giao dịch.

Các sàn giao dịch Bitcoin của Trung Quốc cần thực hiện Quy chế Tự quản

Ngoài các chi tiết xác minh danh tính mới, dự thảo mới về quy định này nói rằng các sàn giao dịch Bitcoin nên để cho các nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn chống rửa tiền. PBOC khuyến cáo các doanh nghiệp nên thành lập các bộ phận cụ thể tập trung vào các biện pháp tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố.
Ngân hàng trung ương giải thích rằng các sàn giao dịch cần phải duy trì một bản sao ghi chép chính xác và hoàn chỉnh cho mỗi giao dịch của khách hàng như việc lưu giữ hồ sơ khách hàng. Bản cáo trạng kết luận: “Các giao dịch đáng ngờ với các hành vi rửa tiền cụ thể nên được báo cáo ngay cho ban quản lý của Ngân hàng trung ương”.
[news.bitcoin – 19.3.2017]
 HoaTrinh – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram