Follow Tiendientu on Telegram

Giao dịch phái sinh crypto

Sàn giao dịch chứng khoán Deutsche Borse niêm yết sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP) Bitcoin

Tris 10/06/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Tập đoàn ETC có trụ sở tại London, sẽ niêm yết một sản phẩm giao dịch hoán đổi Bitcoin trên thị trường giao dịch điện tử Xetra của Deutsche Börse vào cuối tháng này.

Deutsche Börse là một trong 10 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết. Trong thông báo mới đây, sản phẩm giao dịch hoán đổi mới được công bố với tên là Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE). Đây là tài sản phái sinh tiền điện tử được thanh toán bù trừ trung tâm đầu tiên trên thế giới, và sẽ được niêm yết tại sàn chứng khoán điện tử Xetra tại Frankfurt, Đức, dưới sự điều hành của Deutsche Boerse.

Thanh toán bù trừ trung tâm là công cụ được sử dụng trong thị trường phái sinh châu Âu nhằm củng cố sự ổn định bằng cách đảm bảo một tổ chức tài chính chịu rủi ro tín dụng đối tác.

Cơ quan giám sát tài chính Liên Bang BaFin của Đức đã phê duyệt BTCE vào tháng 3. BTCE có giá trị dựa trên Bitcoin và mỗi cổ phiếu sẽ tương ứng với một lượng coin vật lý. Theo Deutsche Boerse, Bitcoin vật lý sẽ được lưu trữ trong kho lạnh của công ty lưu ký BitGo tại Palo Alto, California.

Follow Tiendientu on Telegram