Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch Itbit sẽ không hỗ trợ trading Bitcoin Cash

Quyết Huỳnh 28/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

ItBit – nhà cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch Bitcoin và chỉ số chứng khoán OTC cho các tổ chức và các trader chuyên nghiệp. ItBit thông báo đến đề xuất UAHF  để làm tăng kích thước Block Bitcoin, sẽ tạo ra một đồng coin mới – Bitcoin Cash vào 12:20 UTC ngày 1.8.2017. ItBit thông báo đến đề xuất UAHF  để làm tăng kích thước Block Bitcoin, sẽ tạo ra một đồng coin mới – Bitcoin Cash vào 12:20 UTC ngày 1.8.2017.

ItBit khẳng định sẽ không hỗ trợ trading Bitcoin Cash.

Nếu khách hàng muốn cập Bitcoin Cash theo một fork ngay lập tức thì nên rút Bitcoin đến một địa chỉ khác trước ngày 31.7. Nếu khách hàng rút Bitcoin trên Itbit, Bitcoin Cash sẽ không có sẵn để rút về. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể tiếp tục thu hồi và giao dịch Bitcoin.

Từ 00:01 UTC ngày 1. 8 đến 00:01 ngày 2. 8, ngày mà một fork tiến hành, ItBit sẽ thực thi các biện pháp sau đây để phòng tránh:

• Sẽ không xử lí bất cứ việc rút tiền mặt hoặc Bitcoin.

• Sẽ không chấp nhận gửi Bitcoin vào sàn.

Tất cả các khoản rút tiền mặt và Bitcoin trên sàn giao dịch toàn bộ phải được tiến hành vào ngày 31.7 theo các tiêu chuẩn cutoffs của ItBit để được xử lý trước một fork xảy ra. Việc gửi tiền mặt có thể được thực hiện thông qua thủ tục tiêu chuẩn.

Thêm vào đó, sàn giao dịch Bitcoin nói rõ giới hạn số tiền rút cho khách hàng với bảo mật 2FA cho đến ngày 31.7.2017. Bất kỳ khách hàng nào không có chứng thực 2FA này nên kích hoạt tính năng này để có thể rút trên số lượng tiền trên mức bình thường trong suốt thời gian này.Hơn nữa, việc kinh doanh Bitcoin sẽ tạm dừng từ 10:20 UTC đến 14:20 UTC từ ngày 1.8 theo giờ địa phương. Trong thời gian này, khách hàng sẽ không thể hủy bỏ giao dịch. Có thể có những thay đổi đáng kể đối với giá Bitcoin, do đó, lời khuyên của Itbit là khách hàng nên điều chỉnh hoặc huỷ các đơn đặt sớm nhất có thể.

 ItBit đã nêu rõ:

“Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường vào lúc 00:01 UTC ngày 2.8 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả khách hàng bằng email nếu có bất kỳ cập nhật nào về thời gian. ”

“Tiếp đó, chúng tôi sẽ làm việc để hỗ trợ cách thu hồi trên forked Bitcoin  Blockchain bao gồm Bitcoin Cash, cho khách hàng có số dư tại thời điểm của một fork. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ưu tiên bảo mật cho các khách hàng của mình và sẽ phát triển các thủ tục phù hợp trước khi thực hiện.”

Video:

Xem thêm:

D.Van – tiendientu.org

cryptoninjas – 28.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram