Follow Tiendientu on Telegram

Segregated Witness và khả năng vi phạm bằng sáng chế

Satoshi Nakatomoon 04/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Vào cuối buổi tối ngày 1.6.2017, Bitcoin.com đã nhận được một email từ một nguồn ẩn danh, người này cho biết đã có các nghiên cứu có thể liên quan đến việc vi phạm bằng sáng chế của giao thức Segwit. Theo nhà nghiên cứu này, Segwit có thể có nguy cơ vi phạm hai bằng sáng chế cụ thể đã nộp cho Văn phòng Bằng Sáng Chế Hoa Kỳ (USPTO) trước đây.
[Note: bài báo này được lấy trên page Bitcoin.com của Roger Ver- Người hiện tại đứng đầu ủng hộ giải pháp HardFork cho Bitcoin, sẽ xuất hiện Bitcoin Unlimited. Trong khi Bitcoin Core và một số pool mining đang muốn tìm sự đồng thuận trong giải pháp SoftFork – Segwit sẽ tiến hành vào đầu tháng 8. Nên thông tin dưới cần cân nhắc về nội dung].

Segwit và và các bằng sáng chế trước đây

Segwit là một giao thức đã được thảo luận khá nhiều trong năm qua như là giải pháp cho các vấn đề về tính linh hoạt của Bitcoin và khả năng cải thiện được lưu lượng giao dịch. Khái niệm này dựa trên việc phân chia các witness đầu vào vào đưa nó vào các tree riêng. Softfork Segwit đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận trong cộng đồng Bitcoin và hiện vẫn chưa được kích hoạt do chưa nhận được đủ sự hỗ trợ cần thiết.
Nhà nghiên cứu đã liên hệ với chúng tôi cho biết ông ta đã có những điều tra về mối quan hệ có thể có của Segwit với các bằng sáng chế tương tự được đệ trình trên toàn cầu. Có vẻ như trong quá trình điều tra; Hai bằng sáng chế USPTO đã được phát hiện có thể liên quan đến SegWit.
Bằng sáng chế đầu tiên phát hiện ra là US 8261082 “Tài liệu điện tử tự ký” (Self-signing electronic documents) được xuất bản vào năm 2012. Theo nguồn tin của chúng tôi, yêu cầu số 11 của US 8261082 dường như có liên quan đến Segwit. Yêu cầu 11 của tài liệu này viết:

“Một phương pháp được thực hiện bằng máy tính, bao gồm: nhận một tài liệu điện tử đầu tiên được ký kết, tài liệu điện tử đầu tiên bao gồm thông tin về quyền chữ ký số, module chữ ký kỹ thuật số và chữ ký số được tạo ra bởi module này, module chữ kí kỹ thuật số khi được tải, thực hiện các quá trình về chữ kí số; Truy cập, bởi một hoặc nhiều máy tính, tài liệu điện tử đầu tiên trong một ứng dụng người dùng; Xác nhận chữ ký số trong tài liệu điện tử đầu tiên sử dụng module chữ ký số trong ứng dụng của người sử dụng; Truy cập tài liệu điện tử thứ hai, tài liệu điện tử thứ hai là tài liệu khác với tài liệu điện tử đầu tiên, tài liệu điện tử thứ hai được xác định bằng thông tin về quyền chữ ký số trong tài liệu điện tử đầu tiên; Và thực hiện các hoạt động chữ ký số trên tài liệu điện tử thứ hai.”

Nhà nghiên cứu này cho biết:

Nếu chúng ta xem xét hai phần của thông điểm về tài liệu điện tử đầu tiên và tài liệu điện tử thứ hai, thì tất cả những tính năng mà chúng có, có thể hiện hữu ở Segwit”.

Bằng sáng chế 8261082

Một bằng sáng chế khác về tài liệu điện tử tự kí đến từ cừng một nhà phát minh.
Ngoài ra, còn có một bằng sáng chế khác là US 7370206 được tạo ra bởi cùng một nhà phát minh Oliver Goldman xuất bản năm 2008. Bằng sáng chế cũng được đăng kí dưới tên “Tài liệu điện tử tự ký“. Các email gửi cho chúng tôi từ nhà điều tra các bằng sáng chế này cho biết Segwit có thể vi phạm yêu cầu bồi thường sở hữu trí tuệ của Goldman.
Nhà điều tra bằng sáng chế chỉ ra rằng: “Nếu chúng ta lấy” tài liệu thứ hai, tài liệu điện tử thứ hai là tài liệu khác với tài liệu điện tử đầu tiên, tài liệu điện tử thứ hai được xác định bởi thông tin về quyền kỹ thuật số trong tài liệu điện tử thứ nhất; Và thực hiện các hoạt động chữ ký số trên tài liệu điện tử thứ hai,

có nghĩa là – truy cập vào một giao dịch thứ hai (đó là một tài liệu điện tử), tài liệu điện tử thứ hai là một tài liệu khác với tài liệu điện tử đầu tiên (vì thông tin đã được chia thành hai phần Trong hợp đồng này), tài liệu điện tử thứ hai sẽ chứa thông tin được xác định bởi thông tin về quyền kỹ thuật số trong tài liệu điện tử đầu tiên; Và thực hiện các hoạt động chữ ký số (mà chúng ta gọi là quá trình Witness) trên tài liệu điện tử thứ hai, do vậy, các tính năng này cũng xuất hiện ở Segwit.

Các vấn đề về bằng sáng chế liên quan đến Segwit được tranh luận rất nhiều trong thời gian qua. Và việc liệu giao thức này có vi phạm các bằng sáng chế cụ thể này hay không sẽ được quyết định sau một quá trình kiện tụng.
Xem thêm:

                  Segwit, Bitcoin Unlimited và giải thích đơn giản về Fork Bitcoin – phần 1
                  Segwit, Bitcoin Unlimited và giải thích đơn giản về Fork Bitcoin – phần 2
                  Lợi ích nhóm đằng sau việc Bitcoin bị phân tách ?

Alice – tiendientu.org
news.bitcoin – 6.5.2017

 
Video tham khảo
 

Follow Tiendientu on Telegram