Follow Tiendientu on Telegram

Stephen Parir – CEO của Bitpay chia sẻ những thành công và dự án trong tương lai

Satoshi Nakatomoon 06/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Stephen Pair đã có những trao đổi liên quan đến công ty Bitpay của mình và dự án startup Bitcore. Bitpay được thành lập bởi Stephen Pair và Tony Gallipi vào mùa xuân năm 2011. Công ty này trở nên nên lớn mạnh trong năm đầu tiên và đã có 1100 cơ sở kinh doanh chấp nhập phân cấp Bitcoin. Trong vòng 6 năm qua, công ty này đã trở thành bộ xử lý thanh toán Bitcoin lớn nhất trên toàn cầu. Trong suốt chương trình, Pair đã trò chuyện về những đóng góp đầu tiên của Bitpay đến nền công nghiệp Bitcoin và sự phát triển vượt bậc của công ty này từ khi nó mới hình thành.
Xem thêm thông tin tại Tiendientu.org


Cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp 6 châu lục, Pair giải thích cách mà công ty của họ cung cấp các trải nghiệm với việc thanh toán Bitcoin cho hàng ngàn người dùng mỗi ngày.

Công ty này hiện đang là đối tác của rất nhiều công ty lớn khác như Microsoft, Warner Bros.Records, Newegg và cả Paypal. Bất kì ai trên thế giới cũng có thể truy cập vào các giải pháp thanh toán bitcoin của Bitpay, cũng như các công cụ mua bán, đóng góp của họ.

Pair cũng thảo luận về một số dự án mã nguồn mở mà Bitpay thực hiện ví dụ như Bitcore. Nền tảng Bitcoin Bitcore là một full stack cho sự phát triển Bitcoin cũng như các ứng dụng dựa trên công nghệ Blockchain. Dự án mã nguồn mở Bitcore bao gồm ví khách hàng, API, UI và full node với nhiều chức năng được mở rộng khác. Nền tảng này cho phép các lập trình viên cũng như các doanh nghiệp có khả năng xây dựng các ứng dụng một cách thoải mái hơn với các thư viện Javascript của nó. Pair và công ty của ông tin rằng những nhà phát triển không nên bị bắt buộc phải sử dụng API độc quyền và cung cấp Bitcore như một giải pháp

Alice – tiendientu.org – 6/4/2017

Follow Tiendientu on Telegram