Follow Tiendientu on Telegram

Tại sao một Công ty Điện lực Đức đang dùng Ethereum để thử nghiệm Blockchain xe sạc

Satoshi Nakatomoon 21/08/2016

Follow Tiendientu on Telegram
Giữa một sự tiến hóa trong các ngành công nghiệp tiện ích Đức, một trong những công ty điện lực đang tìm cách để blockchain công nghệ như là một phương tiện để cắt giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng của mình.


Năm năm trước đây, chính phủ Đức đã thông báo ý định của mình để loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của nước này, một động thái mà đến trong sự trỗi dậy của thảm họa hạt nhân vẫn chưa được giải quyết, ở Fukushima, Nhật Bản. Tổ chức bởi những người ủng hộ năng lượng xanh và nổ tung bởi các công ty tiện ích, việc di chuyển từ đó đã dẫn đến một sự thay đổi trong cách Đức sản xuất điện năng của nó , và một nhu cầu cho những tiện ích để đổi mới hoặc có nguy cơ phải đối mặt với một thị trường thay đổi.

RWE là một công ty năng lượng của Đức với hơn 20 triệu khách hàng trên toàn thế giới, là một trong những doanh nghiệp, hoạt động cả than và cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở nước này.  Theo mình báo cáo thường niên năm 2014 , RWE báo cáo gần 48bn €, hay khoảng $ 52bn, trong doanh thu.

Thế nhưng cũng như các công ty tiện ích khác ở Đức, RWE đang đối mặt với một tương lai trong đó các chế độ chính của nó trong những thách thức pháp lý mặt sản xuất năng lượng.

Thực tế này đã đẩy RWE để đổi mới, và như là một phần của những nỗ lực đó, công ty đã thành lập một nhóm làm việc nội bộ để đánh giá như thế nào blockchain công nghệ có thể giúp nó cắt giảm chi phí bằng cách giảm chi phí liên quan đến truyền năng lượng.

Công ty đã hợp tác với Ethereum dựa trên blockchain khởi động Slock.it , được thành lập bởi cựu Ethereum CCO Stephen tual, để phát triển chứng-of-khái niệm (POCs) liên quan đến công nghệ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, RWE đội blockchain dẫn Carsten Stöcker thảo luận một ứng dụng có thể – trạm sử dụng các hợp đồng thông minh blockchain dựa trên để xác thực người sử dụng và quản lý quá trình thanh toán sạc xe điện.

Ông nói với CoinDesk:

“Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề và thực sự đẩy triển khai xe điện phía trước bằng cách nhìn vào việc thiết lập một cơ sở hạ tầng sạc điện liên tục và giá cả phải chăng.”

Tương lai của sạc xe

Theo Stöcker, dự án có một nguyên mẫu làm việc mà gần đây đã được ra mắt tại Lift 2016 hội nghị tại Geneva, Thụy Sĩ.

Stöcker nói rằng các giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc lấy nguyên mẫu đó và di chuyển nó đến một nền thử nghiệm với xe điện thực tế và các trạm thu phí, một quá trình sẽ diễn ra trong năm tới.

Các PoC hoạt động trên blockchain Ethereum, với các trạm thu phí hoạt động như một điểm mà tại đó cả hai xác thực khách hàng và xử lý các khoản thanh toán diễn ra.

Theo nguyên mẫu, người dùng tương tác với các trạm thu phí bằng cách đồng ý một hợp đồng thông minh được lập trình trên mạng Ethereum. Trước khi sạc, sử dụng làm cho một tiền gửi trên mạng, mà sau này được phát hành sau khi giao dịch hoàn tất.

Một sự khác biệt đáng kể giữa các trạm cách sạc hoạt động ngày hôm nay và nguyên mẫu RWE là người sử dụng được tính cách khác nhau.
Năm năm trước đây, chính phủ Đức đã thông báo ý định của mình để loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của nước này, một động thái mà đến trong sự trỗi dậy của thảm họa hạt nhân vẫn chưa được giải quyết, ở Fukushima, Nhật Bản. Tổ chức bởi những người ủng hộ năng lượng xanh và nổ tung bởi các công ty tiện ích, việc di chuyển từ đó đã dẫn đến một sự thay đổi trong cách Đức sản xuất điện năng của nó , và một nhu cầu cho những tiện ích để đổi mới hoặc có nguy cơ phải đối mặt với một thị trường thay đổi.

RWE là một công ty năng lượng của Đức với hơn 20 triệu khách hàng trên toàn thế giới, là một trong những doanh nghiệp, hoạt động cả than và cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở nước này.  Theo mình báo cáo thường niên năm 2014 , RWE báo cáo gần 48bn €, hay khoảng $ 52bn, trong doanh thu.

Thế nhưng cũng như các công ty tiện ích khác ở Đức, RWE đang đối mặt với một tương lai trong đó các chế độ chính của nó trong những thách thức pháp lý mặt sản xuất năng lượng.

Thực tế này đã đẩy RWE để đổi mới, và như là một phần của những nỗ lực đó, công ty đã thành lập một nhóm làm việc nội bộ để đánh giá như thế nào blockchain công nghệ có thể giúp nó cắt giảm chi phí bằng cách giảm chi phí liên quan đến truyền năng lượng.

Công ty đã hợp tác với Ethereum dựa trên blockchain khởi động Slock.it , được thành lập bởi cựu Ethereum CCO Stephen tual, để phát triển chứng-of-khái niệm (POCs) liên quan đến công nghệ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, RWE đội blockchain dẫn Carsten Stöcker thảo luận một ứng dụng có thể – trạm sử dụng các hợp đồng thông minh blockchain dựa trên để xác thực người sử dụng và quản lý quá trình thanh toán sạc xe điện.

Ông nói với CoinDesk:

“Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề và thực sự đẩy triển khai xe điện phía trước bằng cách nhìn vào việc thiết lập một cơ sở hạ tầng sạc điện liên tục và giá cả phải chăng.”

Tương lai của sạc xe

Theo Stöcker, dự án có một nguyên mẫu làm việc mà gần đây đã được ra mắt tại Lift 2016 hội nghị tại Geneva, Thụy Sĩ.

Stöcker nói rằng các giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc lấy nguyên mẫu đó và di chuyển nó đến một nền thử nghiệm với xe điện thực tế và các trạm thu phí, một quá trình sẽ diễn ra trong năm tới.

Các PoC hoạt động trên blockchain Ethereum, với các trạm thu phí hoạt động như một điểm mà tại đó cả hai xác thực khách hàng và xử lý các khoản thanh toán diễn ra.

Theo nguyên mẫu, người dùng tương tác với các trạm thu phí bằng cách đồng ý một hợp đồng thông minh được lập trình trên mạng Ethereum. Trước khi sạc, sử dụng làm cho một tiền gửi trên mạng, mà sau này được phát hành sau khi giao dịch hoàn tất.

Một sự khác biệt đáng kể giữa các trạm cách sạc hoạt động ngày hôm nay và nguyên mẫu RWE là người sử dụng được tính cách khác nhau.

Bạn có thể  tham khảo thêm một số thông tin liên quan khác như: sàn giao dịch tiền điện tử ; Biến động giá cả của đồng Bitcoin

Follow Tiendientu on Telegram