Follow Tiendientu on Telegram

Tăng nhanh số lượng máy ATM Bitcoin ở Áo, Canada và Mỹ

Quyết Huỳnh 25/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

 

Số lượng máy ATM Bitcoin trên toàn thế giới tăng với tốc độ hàm mũ. Trong tháng 6, số máy ATM Bitcoin được cài đặt đã tăng hơn 7%, đây là mức tăng trưởng cao nhất ở thị trường Mỹ, Canada và Áo.


Số lượng máy ATM Bitcoin được đăng ký tăng lên 91 máy trong tháng 6

Trong tháng 6 đã chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của các máy ATM Bitcoin trên toàn thế giới. Theo Coinatmradar, tổng số máy ATM Bitcoin tăng 7,4% (bổ sung thêm 91 máy),cao nhất tại Mỹ, Canada và Áo.

Theo báo cáo mới đây, 55 máy ATM Bitcoin đã được lắp đặt tại Mỹ vào tháng trước. Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này ở Mỹ đến từ nhà cung cấp dịch vụ máy Bitcoin lớn nhất thế giới, Coinsource – đã mở thêm 9 máy ở các thành phố lớn của Mỹ, nhà cung cấp Bitstop ở Florida, bổ sung 8 địa điểm mới và Rockitcoin với 5 địa điểm mới.

Canada tăng 9,2% trong tổng số máy ATM, với 15 máy mới được lắp đặt trong tháng 6. Instacoin đóng góp 60 % sự tăng trưởng, mở 9 máy ATM Bitcoin tập trung chủ yếu ở khu vực Toronto.

Dữ liệu cho thấy các nhà cung cấp ATM Bitcoin sẽ không bị ảnh hưởng bởi Hard Fork

Sự tăng trưởng đáng kể cũng đã được ghi nhận ở Áo, với 12 địa điểm mới được lắp đặt, tăng 46%. Nhà cung cấp Cointed ở Áo, đóng góp phần lớn về sự tăng trưởng, mở 11 máy mới vào tháng 6.

Các máy ATM Bitcoin mới được cài đặt ở một số thị trường cryptocurrency mới nổi. Tại Na Uy thiết lập máy ATM đầu tiên tại quốc gia này, tại Đài Loan tăng từ 1 đến 3 máy và Cộng hòa Dominicana tăng từ 3 lên 5.

Theo Coinatmradar, có 29 ATM Bitcoin đóng cửa vào tháng trước ở Jamaica và Nam Phi.

Nhiều dữ liệu cho thấy các nhà cung cấp ATM Bitcoin không bị ảnh hưởng từ hard fork sắp tới. Theo đó số lượng máy trên toàn thế giới tiếp tục tăng trưởng theo hàm mũ trong tháng 6.

Bạn có nghĩ số máy ATM Bitcoin mới đang được cài đặt trên toàn thế giới có dấu hiệu chững lại hay tiếp tục được thúc đẩy số lượng?

Video đề xuất:

Xem thêm:

P.Anh – tiendientu.org

news.bitcoin – 25.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram