Follow Tiendientu on Telegram

Thông lượng giao dịch của Ripple ngang với Visa

Satoshi Nakatomoon 12/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Mặc dù có rất nhiều nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực tiền mã hóa đã bỏ qua Ripple, tuy nhiên dự án này vẫn có nhiều tính năng thú vị. Một thuộc tính mới vừa được giới thiệu cho Ripple Consensus Ledger và giao thức Interledger đó là sự thay đổi cải thiện thông lượng cho các giao dịch quốc tế. Hơn thế nữa, Ripple đã ngang cơ với với Visa khi thực hiện các giao dịch.

Đừng đánh giá thấp mạng lưới Ripple

Dù đã có những suy nghĩ không tốt về Ripple nhưng các nhà hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa đã phải thừa nhận về tiềm năng lớn của dự án sổ cái phân phối. Đây là phiên bản đầu tiên của loại hình này có khả năng đối đầu với mạng lưới thanh toán đã được thành lập lâu như Visa. Đặc biệt, nâng cấp cho mạng Ripple gần đây cho phép giao thức thực hiện số lượng giao dịch bằng với Visa trong cùng thời gian nhưng với mức phí rẻ hơn.
Chính xác hơn, đặc tính mới này thuộc về  Escrow và Payment Channels. Hiện tại nó đã có sẵn cho sổ cái Ripple Consensus để giao tiếp với giao thức Interledger với việc cố định các thanh toán. Điều này có nghĩa người dùng có thể giữ quỹ của mình hiệu quả cũng như giao dịch thông qua giao thức Ripple với hình thức kí quỹ cho đến khi tình huống chắc chắn được thực hiện.
Ngoài ra, không có bất kì trung gian nào, do đó tạo ra hệ thống mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Đặc biệt hơn, trong khi tiền được lưu trữ trong quỹ kí thác của mạng lưới Ripple, không có đơn phương bên nào được sử dụng quỹ này. Đây là đặc tính mà rất nhiều khách hàng sẽ thích thú trong thời gian giao dịch.
Đội ngũ Ripple cũng giới thiệu kênh thanh toán cho XRP. Đặc tính mới này cho phép thông lượng giao dịch lên đến hàng vạn mỗi giây nếu không có vấn đề xảy ra. Rõ ràng kênh thanh toán này được thiết kế đặc biệt riêng cho XRP. Trong một thử nghiệm gần đây, mạng lưới đã thưc hiện gần 70,000 giao dịch với thời gian trung bình 3.7 giây. Điều đó đã chứng tỏ mạng lưới này đã đạt ngang hàng với những gì mà Visa có thể làm.
Kênh thanh toán XRP mới này sẽ mang lại cách thức giao dịch xuyên biên giới  nhanh chóng và hiệu quả. XRP vẫn là một trong những lựa chọn thanh khoản tốt nhất cho các thị trường mới nổi đang đối phó với cơ sở vật chất lỗi thời của ngân hàng. Tin rằng Ripple sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong ngành công nghiệp thanh toán toàn cầu trong thời gian tới. Hơn thế nữa, những thay đổi này có thể sẽ làm tăng khả năng được chấp nhận của XRP trên toàn thế giới.
[Nguồn: livebitcoinnews- 12.5.2017] 
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram