Follow Tiendientu on Telegram

Thượng Nghị Viện Arizona thông qua Dự luật Blockchain mang đến hướng đi cho hợp đồng thông minh

Satoshi Nakatomoon 31/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Thượng Nghị Viện của bang Arizona đã thông qua dự luật về Blockchain có thể đặt hợp đồng thông minh và Blockchain dưới sự ràng buộc của luật pháp.


Dự luật, HB2417, được giới thiệu bởi đại diện tiểu bang Jef Weninger vào ngày 6 tháng 2 năm 2017, có ý nghĩa rằng Blockchain được lưu tâm để trở thành mối ràng buộc hợp pháp. 1 cách tương tự, ‘1 bản lưu hay hợp đồng được bảo vệ bởi công nghệ Blockchain được cân nhắc để trả thành 1 mẫu điện tử và bản lưu điện tử’.
Dự luật, thông qua 28-1, sẽ được gửi đến thống đốc Doug Ducey với mong muốn nhận được sự cho phép cuối cùng để có thể mang dự luật vào luật bang.
Điều thú vị về dự luật này là nó liên quan đến các hợp đồng thông minh. Bằng các bao gồm loại hợp đồng này vào dự luật, có nghĩa rằng chúng phải bị bắt buộc đặt dưới luật của Arizona.
Dự luật nhấn mạnh:

“Hợp đồng thông minh có thể tồn tại trong thương mại. 1 hợp đồng liên quan đến giao dịch có thể không được từ chối các ảnh hưởng từ luật pháp, tình trạng hiệu lực hay khả năng thi hành bởi vì những hợp đồng như vậy bao gồm 1 phần của hợp đồng thông minh.”

Nó bổ sung:

“Hợp đồng thông minh có nghĩa event-driven program, đối với bang, chạy trên sổ cái phân phối ngang quyền và có thể lấy được quyền bảo quản cũng như hướng dẫn chuyển giao tài sản trên sổ cái này”.

Việc thông qua dự luật của nghị viện Arizona không có được sự đồng thuận từ các nhà phân tích đã theo đuổi tiến trình của dự luật. Hiện tại điều này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt khi nó được mang ra tòa án.
Rất nhiều các công ty luật đã và đang thử nghiệm hợp đồng thông minh, không cần bàn cãi, việc đó đã giúp thành lập nên cơ chế tương lai dành cho các thỏa thuận ràng buộc có thể được sử dụng như bằng chứng trên tòa.

Các dự luật Blockchain khác

Để thúc đẩy ngành du lịch ở Hawaii, bang thứ 50 của Mỹ này đã thông báo vào tháng 2 rằng họ đã hoàn thành dự luật, HB1481, mục đích là xem xét những phương thức đổi mới để tăng lượng du lịch cho bang cũng như giao dịch công nghệ.
Nếu dự luật được thông qua, công nghệ có thể thay đổi và cải thiện các hoạt động cộng đồng cũng như khả năng của các ngành công nghiệp đặc thù.
New Hampshire đã và đang thông qua dự luật của mình. Vào đầu tháng này, HB436 đã được thông qua tại Hạ viện có thể biện giải cho người dùng tiền điện tử khỏi các quy chế chuyển tiền của bang.
Sau khi thông qua bằng số phiếu 185-170, hiện tại dự luật đã được thực hiện để Thượng Nghị Viện có thể xác định số phận của dự luật này. Có nghĩa rằng các công ty ở New Hampshire có thể hoạt động mà không tuân theo hệ thống KYC và AML.

Cơ quan lập pháp Mỹ hứng thú với sự phát triển của Blockchain

Các dự luật này giải thích việc tăng hứng thú trong các cơ quan tại Mỹ đối với công nghệ Blockchain. Điều này có thể được nhìn nhận khi thông tin về cuộc họp kín của Quốc hội 2 đảng phái về Blockchain tại Washington D.C, tập trung vào nghiên cứu công nghệ này cũng như các quy định liên quan.
[Crypto.news – 31.3.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram