Follow Tiendientu on Telegram

Tiểu bang Washinton thay đổi luật định về cryptocurency vào tháng 7

Satoshi Nakatomoon 09/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Vic Lance đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của Lance Surety Bond Associates, ông tốt nghiệp Đại học Villanova và đại học Michigan’s Ross School of Bussiness. Trong phần quan điểm này, Lance cung cấp một cái nhìn tổng quát về những thay đổi pháp luật sắp tới tại tiểu bang Washington ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cryptocurrency.

Nếu bạn đang kinh doanh các loại tiền tệ điện tử như Bitcoin ở tiểu bang Washington, có những quy tắc mới mà bạn sẽ phải tuân thủ vào tháng tới. Các đối tượng làm việc trong lĩnh vực cryptocurrency tại Washington cần tuân thủ những điều luật chuyển tiền mới bắt đầu từ ngày 23 tháng 7.

Luật này được công bố trong Senate Bill 5031, cho thấy hướng đi của Washington đang lấy cảm hứng tương tự từ New Hampshire và các tiểu bang khác.
Những nhà điều hành (operator) trực tuyến bây giờ sẽ phải xin giấy phép và tuân thủ yêu cầu về trái phiếu chuyển tiền theo luật mới. Các nhà lập pháp ở Washington cũng đang giảm thiểu những khác biệt trong khung pháp lý áp dụng cho các nhà cung cấp tiền truyền thống và các nhà vận hành cryptocurrency.
Dưới đây là những thay đổi quan trọng nhất ảnh hưởng đến các operator cryptocurrency tại Washington và cách bạn có thể chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu mới.

Luật chuyển tiền của Washington áp dụng đối với cryptocurrency

Với sự ra đời của Senate  Bill 5031, các operator tiền tệ ảo được đặt dưới thẩm quyền của luật chuyển tiền của Washington. Họ cần phải tuân thủ các quy tắc tương tự như các hoạt động chuyển tiền truyền thống. Điều này có nghĩa là họ phải được cấp phép bởi Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington.
Dự luật mới cung cấp định nghĩa về đồng tiền ảo như là một “đại diện số của giá trị được sử dụng như là một phương tiện trao đổi, một đơn vị tài khoản, hoặc một cửa hàng có giá trị, nhưng không có tình trạng đấu thầu chính thức như được chính phủ Hoa Kỳ công nhận”.
Các operator lưu trữ tiền tệ ảo bây giờ cũng được yêu cầu cung cấp bên kiểm toán an ninh thứ 3 cho các hệ thống dữ liệu của họ như là một phần của việc cấp phép.
Người được cấp phép cryptocurrency cần phải thực hiện một danh sách đặc biệt cho khách hàng của họ, được thêm vào Section 21 (2). Họ phải:
• Làm rõ liệu sản phẩm của họ có được bảo hiểm và được bảo đảm hay không.
• Xem chi tiết trách nhiệm của họ
.
• Lưu ý rằng việc chuyển tiền không thể huỷ ngang.
• Cung cấp một danh sách các khoản phí và lệ phí.
Tất cả các máy rút tiền cũng cần phải tuân thủ quy định mới về giấy phép và tên thương mại. Nếu họ có một cái tên tương tự như tên hiện có, giấy phép có thể bị từ chối.

Thay đổi yêu cầu về trái phiếu chuyển khoản tiền (money transmitter bond)

Bên cạnh việc bổ sung các điều khoản dành cho operator cryptocurrency vào luật quản lý các hoạt động giao dịch ở Washington, dự luật mới này còn mang lại những thay đổi cho một trong những yêu cầu về cấp phép. Tất cả những máy rút tiền hiện tại sẽ phải công bố trái phiếu chuyển tiền, và không giống như trước, sẽ không có sẵn những tùy chọn khác để đáp ứng yêu cầu bảo mật vấn đề này.
Trái phiếu bảo lãnh là một lớp bảo vệ bổ sung cho khách hàng của máy rút tiền. Nó đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của hệ thống máy. Nếu không tuân theo các luật hiện hành, các bên bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bồi thường trên trái phiếu về bất kỳ thiệt hại nào.
Khoản trái phiếu cần phải có từ 10.000 đến 550.000 USD. Nó được tính trên cơ sở khối lượng đồng USD và khối lượng đồng tiền của máy rút tiền vào năm trước. Trong trường hợp ngoại lệ, số tiền trái phiếu có thể tăng lên đến 1 triệu USD.
Như trước đây, trái phiếu phải liên tục và phải hoạt động trong suốt thời gian được cấp giấy phép. Nó phải bao gồm hoạt động ít nhất 5 năm sau khi máy giao dịch tiền được cấp phép đã ngừng hoạt động trong tiểu bang. Số tiền thế chân đại diện cho khoản tiền phạt tối đa có thể được thanh toán cho các bên bị thiệt hại về những tuyên bố làm bằng chứng.
Với dự luật mới này, sác sàn giao dịch của Washington sẽ phải gửi một khoản trái phiếu bảo đảm như là một phần của việc cấp phép. Khoản phải từ khoảng 10.000 đến 50.000 USD. Số tiền của nó được dựa trên khối lượng USD của sàn giao dịch hiện tại vào năm trước.
[Nguồn: coindesk- 9.6.2017] 
ThuyDo – tiendientu.org


Video tham khảo

Follow Tiendientu on Telegram