Follow Tiendientu on Telegram

Đồng stablecoin Tether (USDT)

Trung Quốc nổi lên làn sóng đàn áp crypto vì sự bùng nổ của Tether (USDT) 

Piccino 06/07/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Vốn hóa của Tether (USDT) đã tăng mạnh trong năm 2020, song, điều đáng quan ngại là sự tăng trưởng này không bắt nguồn từ biến động của thị trường tiền mã hóa. 

Follow Tiendientu on Telegram