Follow Tiendientu on Telegram

Ukraina: Thiết lập tư cách pháp nhân cho Bitcoin trong 3 tuần

Quyết Huỳnh 03/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Vào ngày 30.8, các nhà lập pháp Ukraina đã gặp nhau để thảo luận về quy tắc của Cryptocurrency. Họ đã đồng ý để thiết lập tư cách pháp nhân cho Bitcoin trong 3 tuần.

Các Bộ trưởng thành viên Nội các tại Hội nghị Ủy ban Bền vững Tài chính

Các nhà làm luật ở Ukraina thảo luận về Bitcoin

Theo báo địa phương Nv.ua, thành viên Nội các Ukraina trong Hội Bình ổn tài chính đã gặp nhau để thảo luận về các quy tắc của Cryptocurrency. Đặc biệt, họ đã tham gia vào cuộc tranh luận về tư cách pháp nhân của Bitcoin và các loại Cryptocurrency khác. Ở Ukraina, các thành viên Nội các là những người có quyền lực cao nhất tại đất nước này.

Ông Tymofiy Mylovanov -Chủ tịch của Ngân hàng nhà nước Ukraine (NBU) giải thích: “Chúng tôi đều hiểu Blockchain và Cryptocurrency là những cải tiến quan trọng về công nghệ. Vì thế, Ukraina sẽ đưa ra những nguyên tắc quản lý nhằm bảo vệ Blockchain và cryptocurrency trước những hành động phi pháp.”

CEO của Ủy ban Chứng khoán và thị trường chứng khoán quốc gia (NSSMC), ông Timur Khromaev nói thêm:

“Đó là vấn đề chung cho Blockchain, Bitcoin, token và những giải pháp công nghệ khác, những vấn đề đó đã trở thành một phần không thể tách rời của thị trường tài chính. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp tư cách pháp nhân tương ứng với công cụ này tại thị trường tài chính Ukraine”.

Tư cách pháp nhân của Bitcoin kéo dài 3 tuần

Oleksiy Mushak, Nghị sĩ Đảng Nhân dân từ Petro Poroshenko Bloc tiết tiết lộ rằng các bộ trưởng “đã hứa hẹn để điều chỉnh tình trạng pháp lý của Bitcoin”. Đồng thời, ông cũng đưa ra nhận định về cuộc  hop: “ấn tượng của tôi về buổi họp là cảm giác lạc quan hơn là sợ hãi”. Ông cũng viết chi tiết hơn trên Facebook:

“Blockchain và Bitcoin giờ đây không phải là thứ gì xấu xa hoặc bị cấm cản. Chúng tôi quyết định thử áp dụng tư cách pháp nhân cho Bitcoin trong 3 tuần để xem xét kỹ lưỡng lưỡng hơn về việc hợp pháp hóa chúng. Sau khi thống nhất, chúng tôi sẽ thông báo chính thức trên website của tất cả các nhà làm luật”.

Olexandr Danchenko, nghị sĩ Đảng Nhân Dân của Verkhovna Rada, giải thích việc những người tham gia đã đồng ý làm việc với Bộ trưởng Bộ tài chính, NBU, nghị viện và cộng đồng Blockchain “trong 3 tuần, sau đó có thể mong đợi một tín hiệu tích cực cho thị trường Cryptocurrency.

Ngân hàng Trung ương Ukraina

Ý kiến của Ngân hàng Trung ương vào buổi họp

Theo ghi lại của tờ Unian, sau cuộc họp của Hội đồng Bình ổn tài chính, NBU đã bình luận về tư cách pháp nhân hiện tại của Bitcoin. Quyền giám đốc NBU Yakiv Smoliy cho biết: “Ngân hàng Trung ương không thừa nhận nhưng cũng không cấm cản việc mining Bitcoin.”

Ông cũng nói thêm, Bitcoin giờ đây không còn phù hợp với bất kỳ định nghĩa nào như tiền tệ, đại diện tiền hoặc tiền điện tử. Việc chỉ ra rằng, Bitcoin không có người phát hành tập trung nhưng nó được giao dịch như một loại hàng hóa. “Chúng tôi tin rằng nó không phải là tiền tệ”. Và, chúng tôi không thể chứng minh nó là cái gì ngay hôm nay nên những là làm luật cần cho Bitcoin một định nghĩa thuộc phạm vi khung của Hội đồng Bình ổn Tài chính.”

Video đề xuất:  Tăng trưởng lớn lên đến 300%, các loại tiền điện tử có nên cần sớm được công nhận

Xem thêm:

(Nguồn:  news.bitcoin)

Follow Tiendientu on Telegram