Follow Tiendientu on Telegram

Ủy Ban Châu Âu đề xuất thí điểm Blockchain để cải thiện các quy định

Satoshi Nakatomoon 28/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ủy Ban Châu Âu đề xuất một dự án thí điểm về Blockchain để cải thiện các quy định của Blockchain.

Dự thảo về các quy định đã được gửi tới Quốc Hội Châu Âu, Hội Đồng, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, Ủy Ban Kinh Tế và Xã Hội Châu Âu và Ủy Ban các nước. Trong bản dự thảo, dự án thí điểm với mục đích nhằm tăng cường năng lực và chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan quản lý quốc gia liên quan tới công nghệ sổ cái phân tán.

Dự thảo ghi nhận một thách thức lớn trong những năm tới là “tạo ra một môi trường trong đó việc đổi mới tài chính là có lợi cho người tiêu dùng.”

Dự thảo đưa ra : “Các công ty mang tư tưởng đổi mới thường xuyên bày tỏ quan ngại rằng pháp luật và sự giám sát thực tế của EU và các quốc gia thành viên sẽ giới hạn khả năng của họ trong quá trình đổi mới và cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới.”

Ngoài ra, dự thảo còn cho biết thêm rằng nơi nào sử dụng dịch vụ của họ có phù hợp với các quy định hiện hành không ?. Trong đó, khả năng có thể nhìn thấy họ trãi qua  một sự “không cân xứng, không phù hợp hay quá thân trọng giữa các ứng dụng và các quy định“.

Mặc dù, sự đổi mới có thể tạo ra những thách thức mới đối với con đường mà dịch vụ tài chính đang đi thì các cơ quan quản lý và các giám sát viên cần đảm bảo rằng người tiêu dùng được bảo vệ và thị trường vẫn phải ổn định. Một số dịch vụ tài chính EU phải có bước đi chủ động hơn, tạo ra các phương pháp mới để cung cấp các hỗ trợ cho các công ty trên.

Các quy định Blockchain của EU

Năm ngoái, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ Blockchain. Jakob von Weizsäcker, người soạn thảo đề xuất trên, tuyên bố rằng nhóm sẽ theo dõi sự phát triển công nghệ Blockchain và đưa ra các quy định cụ thể khi cần thiết.

Ủy Ban Châu Âu cũng thông báo một sáng kiến mới nhằm cung cấp cho nhiều doanh nghiệp Fintech – Blockchain ở Châu Âu có cơ hội trợ thành những người đi đầu, cho phép tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng, các đối tác kinh doanh, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học.

London – Anh là một trong những thành phố được hưởng lợi trong lĩnh vực Fintech do sự hỗ trợ từ các nhà quản lý tại cơ quan Quản Lý Tài Chính FCA. Thông qua các dự án đổi mới, các nhà quản lý đã cung cấp sự hỗ trợ cho các công ty mới thành lập khi họ tiếp cận Blockchain và các quy định họ cần phải tuân theo.

Năm ngoái, FCA đã chấp nhận 24 công ty đầu tiên tham gia dự án này. Bằng cách đó, những ý tưởng có thể được đưa ra để thúc đẩy ngành công nghệ tài chính ở Anh.

Jack – tiendientu.org

cryptocoinsnews – 29.3.2017
Follow Tiendientu on Telegram