Follow Tiendientu on Telegram

Ủy Ban Chứng khoán của Hong Kong báo cáo về Quy chế ICO

Nicholas 06/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã ban hành các quy định về ICO trong đó các token và một số hình thức của chứng khoán khác phải tuân theo luật chứng khoán của Hồng Kông.

Hồng Kông thông qua Quy chế ICO theo phương Tây tập trung vào việc điều chỉnh phân phối chứng khoán thông qua bán token


SFC xác định các token được phát hành thông qua ICO bao gồm ‘hàng hóa ảo’, ‘chứng khoán’, ‘cổ phiếu’, ‘trái phiếu’ hoặc lãi suất trong ‘chương trình đầu tư tập thể (CIS) đều nằm trong định nghĩa ‘chứng khoán’ và phải tuân theo luật chứng khoán của Hồng Kông. SFC cũng lưu ý rằng “cổ phiếu, trái phiếu và lợi ích trong CIS đều được coi là” chứng khoán “.

Tất cả các công ty phát hành chứng khoán thông qua ICO cho công dân Hong Kong đều phải đăng ký với SFC. SFC nói rằng:

“Các bên tham gia vào các hình thức của ICO về kinh doanh, tư vấn, quản lí tiếp thị quỹ đầu tư token phải được cấp phép hoặc đăng ký với SFC bất kể các bên có liên quan có ở Hồng Kông, miễn là các hoạt động kinh doanh đó nhắm vào công chúng Hồng Kông. “

SFC cũng tuyên bố “các bên tham gia vào giao dịch thứ cấp của các token (ví dụ như trên các giao dịch Cryptocurrency) cũng phải tuân thủ các yêu cầu về cấp phép và điều hành của SFC” – có nghĩa là thương nhân tư nhân cũng phải tuân theo các quy định.


Cộng đồng Cryptocurrency đang có suy đoán gì về việc Quy chế ICO Hồng Kông có thể có ý nghĩa như thế nào đối với giao dịch Cryptocurrency chính.

Julia Leung, Giám đốc Điều hành của SFC tiết lộ rằng Ủy ban đang “quan tâm đến việc sử dụng ICO để huy động vốn ở Hong Kong và các nơi khác … Những người tham gia ICO cần phải biết rằng một số khâu vận hành của ICO sẽ phải tuân theo luật chứng khoán Hồng Kông. ”

Cộng đồng Cryptocurrency đang suy đoán về những ảnh hưởng của các quy định ICO của Hồng Kông có ý nghĩa gì đối với các giao dịch lớn của Cryptocurrency trên sàn Bitfinex. Hong Kong đã liệt kê trụ sở chính Bitfinex thuộc địa phận của nước này. Trong khi đó Bitfinex lại tuyên bố công ty con Ifinex được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và phải tuân theo luật BVI. Yêu cầu này đã được xác nhận bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Cộng đồng Cryptocurrency đang suy đoán về những hậu quả của các quy định ICO của Hồng Kông có thể có ý nghĩa gì đối với các giao dịch lớn về Cryptocurrency trên sàn Bitfinex. Hong Kong đã liệt kê trụ sở chính Bitfinex thuộc địa phận của nước này. Trong khi đó Bitfinex lại tuyên bố công ty con Ifinex được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và phải tuân theo luật BVI. Yêu cầu này đã được xác nhận bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

 

Video đề xuất: HBO chi 250.000 USD cho Hacker bằng Bitcoin.

(Nguồn: news.bitcoin.com)

Follow Tiendientu on Telegram