Follow Tiendientu on Telegram

Tấn công hack trong cryptocurrency

Ví Electrum bị tấn công, hacker cuỗm mất 200 Bitcoin (BTC)

Tris 28/12/2018

Follow Tiendientu on Telegram

Ví Electrum đã bị hacker tấn công và đánh cắp 200 Bitcoin, tương đương 740.000 USD. Đến nay cuộc tấn công gần như đã được ngăn chặn. 

200 Bitcoin bị đánh cắp

Amateur

Follow Tiendientu on Telegram