Follow Tiendientu on Telegram

Vì lợi ích! Bitcoin Core chuẩn bị một đợt chia tách mới

Quyết Huỳnh 11/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin đang đối mặt với khả năng của một fork mới, sự bất đồng ý kiến được dự đoán trước bởi một dự thảo thay đổi code được chấp nhận bởi những người phát triển của phần mềm client – Bitcoin Core. Các node này sẽ từ chối SegWit2x, dẫn tới một sự chia tách Blockchain Bitcoin nữa.

Một tuần trước đó, Bitcoin đã fork một lần: Bitcoin và Bitcoin Cash – một cryptocurrency mới. Những người đang giữ Bitcoin tại thơi điểm đó sẽ nhận được một lượng Bitcoin Cash mới.

Trong khi đó, để bảo vệ Bitcoin cũ, vào thứ 3 vừa rồi có một số lượng lớn thành viên trong cộng đồng Bitcoin đồng thuận trong giải pháp Segwit. Giải pháp được thực hiện bằng việc thay đổi code có mục đích nhằm tách dữ liệu chữ ký từ dữ liệu nhận diện giao dịch và để tăng kích thước của các block lưu trữ các giao dịch.

Phiên bản mới dự kiến có hiệu lực ngày 21.8 nhằm làm cho các giao dịch Bitcoin được mở rộng và nhanh hơn. Sau thời điểm này, các miner Bitcoin sẽ bắt đầu loại bỏ các block không được hỗ trợ.

Từ năm 2015, hard-code đã giới hạn Block 1MB cho các giao dịch Bitcoin. Điều này tồi tệ khi số lượng giao dịch ngày càng tăng làm cho thời gian giao dịch kéo dài – chi phí gia tăng.
Giải pháp SegWit2x cho phép một hard fork xảy ra vào cuối năm 2018 để thiết lập blocksize lên 2MB. Các miner Bitcoin đã báo hiệu chấp nhận thông qua network Bitcoin và Bitcoin Core đang lên kế hoạch thực hiện một chia tách mới.

Vài ngày trước, lập trình viên Matt Corallo công bố một pull request đến GitHub repo để từ chối SegWit2x.

Lệnh Pull request, một tính năng chỉnh sửa bản code dự thảo, được kết hợp vào nhánh chính 2 ngày trước đây, trừ những thay đổi mới, sẽ được xuất hiện trong phiên bản 0.15 của phần mềm. Phần mềm client đã được chỉnh sửa sẽ bảo vệ bạn khi kết nối với node SegWit2x trong network Bitcoin và ngắt kết nối với nó.

Ryan X. Charles, CEO của Yours.org:

“Đây đơn giản là một tín hiệu từ Bitcoin Core không xem SegWit2x như là một Bitcoin thật. Tôi tin chắc sẽ có một cuộc chia tách nữa khi SegWit2x vận hành.”

Nếu hard fork xảy ra, những người nắm giữ Bitcoin và Bitcoin Cash có thể sẽ thêm môt coin thứ 3, Bitcoin Core, trong ví.

Video đề xuất: Chia tách Bitcoin –> Bitcoin Cash

Xem thêm:

D.Ngoc – tiendientu.org

theregister – 11.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram