Follow Tiendientu on Telegram

Ví Trezor hỗ trợ đầy đủ các token ERC-20

Satoshi Nakatomoon 26/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
TREZOR, ví phần cứng cryptocurrency thông báo bản cập nhật firmware version 1.5.0. Đây là version firmware ổn định của TREZOR. Tuy nhiên, công ty cho biết nó vẫn còn chưa hữu ích cho đa số người dùng, bản cập nhật sẽ chỉ có trên ví TREZOR Beta.
Bản cập nhật này mang lại sự hỗ trợ đầy đủ cho các Token ERC-20 và hỗ trợ ban đầu cho Rootstock (RSK). Ngoài ra, TREZOR hiện đã sẵn sàng cho SegWit trên Litecoin và trên Bitcoin Testnet.
Với sự hỗ trợ các thẻ ERC-20, thiết bị sẽ hiện thị chi tiết giao dịch, chẳng hạn như các loại Token, giá trị, cũng như phí giao dịch. Người dùng sẽ được yêu cầu xác nhận giao dịch trên TREZOR và cuối cùng là MyEtherWallet.
Như đã lưu ý ở trên, TREZOR sẽ xử lý cả hai tài khoản Legacy và các tài khoản Segwit mới một cách rõ ràng: cho phép người dùng lựa chọn để làm việc với cả hai. Các tài khoản Segwit cho Litecoin sẽ có thể sử dụng hoàn toàn từ phiên bản TREZOR Beta Wallet tiếp theo. Bản firmware này đưa ra bằng chứng tốt cho trường hợp cộng đồng Bitcoin đồng thuận SegWit.
Bản cập nhật firmware này có hỗ trợ ban đầu cho Rootstock cũng như hợp nhất nó bào Slush Pool. Rootstock mang công nghệ smart contract tới Bitcoin, nhằm cải thiện hệ sinh thái.
Jack – tiendientu.org – 26.5.2017
Video tham khảo

Follow Tiendientu on Telegram