Follow Tiendientu on Telegram

Việt Nam: Nhà máy in tiền có doanh thu hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày

Quyết Huỳnh 04/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay của nhà máy in tiền quốc gia giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại gần bằng lợi nhuận cả năm 2016. Thông thường, nhà máy in tiền lãi lớn 6 tháng đầu năm và lỗ trong 6 tháng sau đó.

Nhà máy in tiền Quốc gia là là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, với ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Về cơ bản, hoạt động của Nhà máy In tiền cũng giống như các doanh nghiệp in ấn thông thường, nhưng phục vụ “khách hàng” đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh mới được công bố, 6 tháng đầu năm nay nhà máy đạt doanh thu 781 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ bằng 1/3 so với doanh thu 2016.

Trung bình, doanh thu mỗi ngày của nhà máy in tiền khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, nhà máy in tiền đạt 41,8 tỷ đồng sau 6 tháng, gần bằng kết quả của cả năm trước. Tuy nhiên, nếu so với 6 tháng cùng kỳ 2016, lợi nhuận của nhà máy lại giảm tới 67%. Trong 6 tháng đầu năm nay, nhà máy in tiền đã phải đền bù 6,7 tỷ đồng cho Innovia do làm hỏng hơn 3 triệu tờ giấy B09.

Tính đến cuối tháng 6/2017, Nhà máy In tiền Quốc gia có tổng tài sản 2.235 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 411 tỷ đồng.

 Video đề xuất: 
Các loại tiền điện tử đang được xem xét để có thể được công nhận và đưa vào quản lý chính thức tại Việt Nam.
Xem thêm:
Nguồn cafebiz.com
Follow Tiendientu on Telegram