Follow Tiendientu on Telegram

XBT Provider vi phạm các nguyên tắc của sàn giao dịch Nasdaq

Satoshi Nakatomoon 28/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

Vào thứ 5, sàn giao dịch Nasdaq thông báo, Nhà phát hành hối phiếu của sàn giao dịch Bitcoin đã bị phát hiện vi phạm các quy tắc niêm yết của Nasdaq và sau đó đã bị phạt. Tuy nhiên, XBT Provider đã lập luận rằng hầu hết các vi phạm xảy ra trước khi được Global Advisors mua lại.

Nasdaq đã tìm ra XBT Provider

Ủy ban Kỷ luật của Nasdaq Stockholm đã thông báo phạt XBT Provider 1 triệu SEK (khoảng 121.698 USD) vì đã vi phạm “Rule Book cho người phát hành chứng chỉ, giấy chứng nhận và các quy định ở một vài khía cạnh”.

XBT Provider là nhà phát hành chứng chỉ kinh doanh cho sàn giao dịch Bitcoin của Châu Âu (ETNs) bao gồm Bitcoin Tracker One và Bitcoin Tracker Eur được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq Nordic ở Stockholm.

Nasdaq cho biết khi Bitcoin Tracker One và Bitcoin Tracker Eur được liệt vào danh sách và cho phép giao dịch trên sàn giao dịch của Nasdaq, công ty đã đồng ý tuân theo quy tắc của sàn giao dịch này.
Tuy nhiên, sàn giao dịch Nasdaq đã phát hiện ra công ty đã không tuân thủ các quy tắc nội bộ và thủ tục được cung cấp cùng với ứng dụng của mình. Cụ thể:

• Đảm bảo sẽ báo cáo đầy đủ với Hội đồng Quản trị.
• Thực hiện kiểm toán mạng nội bộ của công ty và an ninh công nghệ thông tin.
• Xử lý thay đổi trong các hoạt động theo Quy tắc Nội bộ.
• Đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật.

Nasdaq cũng phát hiện XBT Provider vi phạm một số quy định của Rule Book. Danh sách vi phạm không công khai theo yêu cầu và không có tài liệu tham chiếu trong bản cáo bạch trong suốt thời hạn của bản cáo.

Ngoài ra trong 2 năm từ 2015 – 2016, công ty đã không đưa các bản báo cáo hàng năm theo thời gian quy định, cũng như không công bố báo cáo tạm thời cho nửa đầu năm 2015 trên trang web của mình “trước khi sàn giao dịch chỉ ra điều này“.

Ít vi phạm hơn sau khi Global Advisor tiếp quản

Cuộc họp trước khi Ủy ban Kỷ luật đã được tổ chức vào ngày 17.7. Cuộc họp đã có sự tham gia của Daniel Masters, Chủ tịch của XBT Provider và Global Advisors. XBT Provider phần lớn đã thừa nhận vi phạm, họ lập luận rằng hầu hết những vi phạm đã xảy ra khi chủ sở hữu của công ty và người bảo lãnh là Knc Group. Global Advisor đã mua lại XBT Provider vào tháng 6.2016 khi Knc Group đệ đơn kiện. Công ty này cho biết:

“XBT khẳng định rằng công ty này đã vi phạm các quy định. Nhưng cũng cho biết chỉ có 4 trong số 24 vi phạm xảy ra sau khi Global Advisors tiếp nhận quyền sở hữu XBT”.

Sau khi Nasdaq thông báo, XBT Provider đã đưa ra tuyên bố riêng của mình, XBT Provider nhấn mạnh rằng đa số các vi phạm “xảy ra trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016“, trước khi mua lại bởi Global Advisor.

Công ty cũng lưu ý rằng “Global Advisor đã nỗ lực để đảm bảo XBT duy trì các tiêu chuẩn cao nhất liên quan đến việc tuân thủ quy định trong tương lai.” Từ khi Global Advisor tiếp quản, ETN của XBT đã nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư. Vào tháng 6 đã vượt ngưỡng 100 triệu USD.

Video đề xuất:

Xem thêm:

D.Vi – tiendientu.org

bitcoin – 28.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram