Follow Tiendientu on Telegram

Zerolink tuyên bố: Phát triển phương thức thanh toán vô danh trên Bitcoin

Satoshi Nakatomoon 21/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Zerolink tuyên bố đã phát triển một phương pháp để tạo điều kiện cho một phương thức thanh toán Bitcoin hoàn toàn vô danh. Zerolink bao gồm sự hợp tác giữa các nhà phát triển từ các dịch vụ ví điện tử riêng tư Samouraiwallet và Hiddenwallet.

Zerolink tuyên bố, chính kỹ thuật kết hợp giữa “khung bảo mật của Wallet” và “Chaumian Coinjoin” có thể đảm bảo thanh toán Bitcoin vô danh

Zerolink tuyên bố, họ đã thành công trong việc phát triển một phương pháp, tạo điều kiện cho một phương thức thanh toán Bitcoin hoàn toàn vô danh . Theo Zerolink, phương pháp trộn “Wallet Privacy Framework” và “Chaumian Coinjoin” có thể đảm bảo sự riêng tư của các giao dịch và network không bị phân tán.

Gregory Maxwell-người nghĩ ra “Coinjoin”

Gregory Maxwell, người đã nghĩ ra “Coinjoin” vào năm 2013, kỹ thuật trộn được sử dụng bởi Zerolink đảm bảo các giao dịch Bitcoin ẩn danh được mở rộng trong công việc.

“Sử dụng chữ ký mù: Người sử dụng kết nối và cung cấp đầu vào (và thay đổi địa chỉ) kết hợp với một phiên bản cryptographically-blinded của địa chỉ mà họ muốn đồng coin đi đến; máy chủ đánh dấu token và trả lại chúng. Người dùng nặc danh kết nối lại, bỏ địa chỉ đầu ra, và trả lại chúng cho máy chủ. Máy chủ có thể thấy tất cả các đầu ra đã được đánh dấu bởi nó và do đó tất cả các đầu ra phải đến từ những người tham gia hợp lệ. Sau đó mọi người kết nối lại và ký tên”.

Zerolink tuyên bố, quá trình ẩn danh hóa có thể được tiến hành trong vài giây, trong khi chỉ tốn khoản phí tối thiểu

Bằng cách sử dụng quy trình ‘Chaumian Coinjoin’, Zerolink tuyên bố, họ có thể tiến hành “sự pha trộn trong vòng , vài giây” và quá trình này “khá rẻ”. Công ty cũng đưa tuyên bố, các khoản phí giao dịch cao hiện nay liên quan đến giao dịch Bitcoin đã cho phép họ phát triển “một cách thông minh để làm cho nó có chi phí cao đối với các đối tượng muốn phá vỡ vòng trộn”.

Cả Samouraiwallet và Hiddenwallet đã thông báo, họ “hoàn toàn cam kết thực hiện” khung bảo mật của Wallet vào các dịch vụ của họ. Mặc dù lý thuyết này củng cố kỹ thuật trộn của Zerolink đã tồn tại từ nhiều năm nay, công ty khẳng định sẽ là người đầu tiên thực hiện thành công việc này do những thách thức cần thiết để phát triển sự bảo vệ ddoS.

Video đề xuất:

Xem thêm:

T.Tu – tiendientu.org

news.bitcoin – 21.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram